آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 37

13 / 9 ـ 5

خوردن پياز

۱۰۷۲.امام صادق عليه السلام :پياز بخوريد ؛ چرا كه سه ويژگى دارد : بوى دهان را خوش مى سازد ، لثه را استحكام مى بخشد ، و آب و توان آميزش را افزون مى كند .

همچنين ، ر. ك : ج2 ، ص213 ، ح1532 وص213 ـ 215 ، ح 1535 ـ 1538 .

13 / 9 ـ 6

خوردن تخم مرغ

۱۰۷۳.امام باقر عليه السلام :هر كس فرزند ندارد ، تخم مرغ بخورد و فراوانْ از آن بهره ببرد ؛ چرا كه نسل را مى افزايد .

۱۰۷۴.امام كاظم عليه السلام :فراوان خوردن تخم مرغ ، فرزند را افزون مى سازد .

ر. ك : ج2 ، ص225 (خواصّ تخم مرغ).

13 / 9 ـ 7

خوردن تخم مرغ همراه با پياز و روغن زيتون

۱۰۷۵.مكارم الأخلاقـ به نقل از يكى از ياران امام صادق عليه السلام: به امام عليه السلام گفتم : فدايت شوم! من كنيز مى خرم . دوست دارم چيزى به من تعليم فرمايى كه بر [آميزش با] آنها توانايى يابم .
فرمود : «پياز را ريز كرده ، در روغن سرخ كن ، تخم مرغى هم در سينى اى بشكن و قدرى نمك بر آن بپاش . آن گاه ، اين تخم مرغ را روى پياز و روغن زيتون بريز و اندكى بجوشان و سپس از آن ، بخور» .
راوى گويد : اين كار را انجام دادم و از آن پس ، هر گاه قصد آميزش با آن كنيزان مى كردم ، بر آن توانايى داشتم .

صفحه از 52