آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 41

13 / 9 ـ 9

خوردن هوبره

۱۰۸۰.امام كاظم عليه السلام :در خوردن هوبْره ، اشكالى نمى بينم . آن ، براى بواسير و دردِ كمر ، خوب است و از چيزهايى است كه بر فراوانى آميزش ، انسان را يارى مى رساند .

13 / 9 ـ 10

خوردن حليم

۱۰۸۱.امام صادق عليه السلام :يكى از پيامبران ، از ضعف و كمىِ توان آميزش به درگاه خداوند عز و جل اظهار ناراحتى كرد . خداوند ، او را به خوردن حليم ، فرمان داد .

13 / 9 ـ 11

خوردن سويق با روغن زيتون

۱۰۸۲.امام صادق عليه السلام :خوردن سويق ۱ با روغن زيتون ، گوشت مى رويانَد ، استخوان را استحكام مى بخشد ، پوست را نازك مى كند و بر توان جنسى مى افزايد .

1.سويق ، آرد گندم و جو بو داده است. توضيح بيشتر درباره سويق ، در ج۲ ، ص۳۷۵ خواهد آمد .

صفحه از 52