آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 47

۱۰۹۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بر شما باد حنا ؛ چرا كه [ديده هاى] سرتان را روشن مى سازد ، دل هايتان را پاك مى كند و بر توان جنسى مى افزايد .

۱۰۹۳.امام صادق عليه السلام :سرمه ، توان همبسترى را افزايش مى دهد . حنا نيز بر آن مى افزايد .

13 / 9 ـ 18

نوره كشيدن

۱۰۹۴.امام كاظم عليه السلام :موى سر ، چون بلند شود ، آب كمر از جريان مى افتد ، مفاصل ، سست مى شوند و ضعف و سِل به دنبال مى آورد . امّا نوره ، آب كمر را افزون مى سازد ، بدن را تقويت مى كند ، بر پيهِ كليه ها مى افزايد و بدن را چاق مى كند .

ر. ك : ج2 ، ص333 ، ح1756 .

13 / 10

آنچه از توان جنسى مى كاهد

13 / 10 ـ 1

روزه

۱۰۹۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس توان همسر گرفتن دارد ، همسر گيرد ؛ چرا كه بيشتر ، مايه فرو هِليدنِ چشمان، و نگه داشتن دامن است. هر كس هم توان ندارد ، بر او باد روزه ؛ چرا كه داراى نوعى عقيم كنندگى است .

صفحه از 52