شفاعت در تفسير مناهج البيان - صفحه 117

شفاعت در تفسير مناهج البيان

نهلا غروى نايينى ۱

چكيده : يكى از مباحث اعتقادى مسلمانان - كه به دليل اهميت فراوان، محلّ بحث و گفتگوى زيادى بوده و هست - بحث شفاعت است. مرحوم آية الله ملكى ميانجى در تفسير مناهج البيان، مانند ديگر مفسّران، در باب شفاعت، مباحثى آورده، كه در اين گفتار، به آن مباحث اشاره مى‏شود. براى تكميل فائده، عناوين بحث تفصيلى آية الله ملكى در كتاب ديگر او (بدايع الكلام فى تفسير آيات الاحكام) نيز ارائه شده است.
كليد واژه‏ها : شفاعت / مناهج البيان فى تفسير القرآن / بدايع الكلام فى تفسير آيات الاحكام / ملكى ميانجى، محمد باقر.

مقدمه

يكى از مباحث اعتقادى و كلامى در طول تاريخ مسلمانان، مسئله شفاعت است كه قرآن كريم در آيات متعدد درباره آن سخن گفته است. اديان الهى ديگر نيز متذكّر آن بوده‏اند، لكن انسانها بر اساس مشربها و پيش فرض‏ها و مكاتب خود، هريك به نوعى درباره آن اعتقاد داشته‏اند. مفسران قرآن نيز اغلب موضوع شفاعت را مطرح كرده و درباره آن نظر داده‏اند. ايشان نيز بر اساس اعتقادات فرقه‏اى و گروهى خويش در باره وجود ياعدم شفاعت - و به عبارت ديگر در اثبات يا نفى آن - به بحث‏هاى كلامى پرداخته‏اند.
يكى از مفسران و علماى معاصر عالم تشيع، مرحوم شيخ محمد باقر ملكى ميانجى (1377- 1285 ش) است كه تفسيرى به زبان عربى بر چهار جزء اول و دو جزء آخر از قرآن كريم به نام «مناهج البيان فى تفسير القرآن» نگاشته است. ايشان نيز در تفسير خويش در چند مورد به دليل وجود آيات مربوط به شفاعت، به بيان اين مسئله پرداخته است. وى با استناد به آيات قرآن كريم و به سبب مالكيت مطلق حق تعالى، انجام هرگونه شفاعت - چه در دنيا، چه برزخ، چه قيامت و بطور كلى در هر مرحله - را تنها به اذن الهى مى‏داند و مى‏گويد كه اين اذن علاوه بر فضل بارى‏تعالى، به سبب لياقت و شايستگىِ شفاعت كننده و شفاعت شونده خواهد بود. اين مقاله بيانات مفسر را به صورت ذيل تقسيم و بيان كرده است .

1.دانشيار، دانشكده علوم انسانى، دانشگاه تربيت مدرس.

صفحه از 123