مفهوم امامت و ويژگى‏هاى امامان عليهم السلام از نظر عبد الجليل رازى‏ - صفحه 217

6 : مفهوم امامت و ويژگى‏هاى امامان عليهم السلام از نظر عبد الجليل رازى‏

اصغر غلامى‏۱

چكيده‏

امامت، منصبى الهى است و امام، وظيفه هدايت خلق را بر عهده دارد. امام الهى براى انجام دادن اين مسئوليت مهم بايد ويژگى‏هايى متناسب با مقام خود داشته باشد.
اين مقاله به بررسى ويژگى‏هاى امامان الهى از نظر عبد الجليل رازى پرداخته است. در هر يك از اين ويژگى‏ها، پس از بررسى اجمالى آن از منظر عقل، قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام، نظر نويسنده كتاب نقض و نقدهاى وى بر كلام نويسنده بعض فضائح الروافض مطرح شده است.
ويژگى‏ها يا شرايط لازم امامت از نظر عبد الجليل عبارت‏اند از: 1. نص؛ 2. علم؛ 3. عصمت. وى همچنين امام را مفترض الطاعة مى‏داند و جارى شدن معجزه به دست او را ممكن و گاه واجب مى‏شمارد. مقاله حاضر، پس از اشاره به اهميت موضوع و پيشينه بحث، به موضوعات زير پرداخته است: معنا و حقيقت امامت، راه تعيين امام و بررسى نظر عبد الجليل رازى در باره علم، عصمت، منصوص بودن و امكان جارى شدن معجزه به دست امام.
كليدواژه‏ها: امامت، علم الهى، عصمت، نص، معجزه، و عبد الجليل رازى.

درآمد

امامت از نظر شيعه، مقام و منصبى است كه از سوى خداوند سبحان به برخى از

1.پژوهشگر حوزه فلسفه و كلام.

صفحه از 264