معرفي كتاب «اهل البيت في الكتاب و السنّة» - صفحه 200

معرفى كتاب أهل البيت فى الكتاب والسنّة

سيد رسول موسوى

أهل البيت فى الكتاب والسنّة

مؤلف: محمّد ري شهري
ناشر: دارالحديث-قم
تاريخ نشر: زمستان 1375
قطع و حجم: وزيري، 644 صفحه

معرفى كتاب «أهل البيت، فى الكتاب والسنّة»

شناختن و شناساندن اهل بيت(ع)، از دوره هاى نخستين تاريخ اسلام، مورد توجه مسلمانان بود. بسا محدّثان و راويان كه بخشى از آثار خود را بدين امر اختصاص مى دادند! هرچند، سيره نويسان و مورّخان نيز از اين امر، غفلت نورزيده اند. همچنين نوشته هايى مستقل با عناوين «أهل البيت»، «مناقب أهل البيت»، «مصائب أهل البيت» و… بسيار تحرير شده است. ۱
روشن است كه رويكردى تا بدين پايه، برانگيخته انتساب اهل بيت(ع) به رسول خدا(ص) از يك سو، و كمالات وجودى و شخصيّت علمى ـ معنوىِ والاى آنان، از

1.رجوع شود به: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج۲، ص۴۸۳ و ج۱۶، ص۲۵۷ و ج۲۲، ص۳۲۴ـ۳۲۶؛ راهنماى مطالعات و تحقيقات(۱): تاريخ اسلام، عليرضا برازش، ص۱۲۳

صفحه از 206