1 فروردین

شرح مناسبت:
واژه آپارتايد (آپارتْهايْد، آپارتْهِيْدْ) به معناي جدايى و تفكيك مي‏ باشد و در اصطلاح با تبعيض ‏نژادي و نژادپرستي مترادف شده است. اِعمال سياست‏هاي تبعيض نژادي از دوره آغاز استعمار و به ويژه از قرن هفدهم شكل گرفته و نقاط گسترده ‏اي را شامل مي ‏گرديد، اما به صورت مشخص، اين كلمه از سال ۱۹۴۸م توسط دفتر مركزي حزب ناسيوناليست كشور افريقاي جنوبي به كار گرفته شد. هدف از اعلام و اعمال اين سياست، جداسازي سفيدپوستان از غير سفيدپوستان و به ويژه سياهان بود. بيش از ۸۰% جمعيت افريقاي جنوبي را غير سفيدپوستان تشكيل مي ‏دادند، اما اقليت سفيدپوست با اجراي سياست‏هاي غيرانساني، جامعه ‏اي طبقاتي به وجود آورد. اين وضعيت تا آخرين دهه قرن بيستم ادامه داشت و سرانجام، تلاش‏ها و كوشش‏هاي مردمي به لغو اين سياست در هفدهم ژوئن ۱۹۹۱م انجاميد. با اين حالْ مساله تبعيض‏ نژادي در بسياري از كشورها كه داراي نژادهاي مختلف مي ‏باشند، همچنان اعمال مي ‏شود.
منبع : برنامه روزشمار تاريخ ازمركز پژوهشهاي صدا و سيما
آیات و روایات متناسب :
روز جهاني مبارزه با تبعيض نژادي
قرآن کریم:
يا أيُّها النّاسُ إنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ و أُنثي و جَعَلناكُم شُعُوباً و قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أتقاكُم إنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ
اي مردم! شما را از مرد و زني آفريديم و دسته دسته و قبيله قبيله‏تان كرديم تا يكديگر را بشناسيد . در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترينِ شما است . بي ترديد خدا دانا و آگاه است
حجرات ، آيه ۱۳
پيامبرصلي الله عليه وآله :
لافَضلَ لِعَرَبِيٍّ عَلي عَجَمِيٍّ و لاعَجَمِيٍّ عَلي عَرَبِيٍّ و لا أحَمَرَ عَلي أسوَدَ و لا أسوَدَ عَلي أحَمَرَ إلّا بِالتَّقوي
هيچ عرب را بر عجم ، و هيچ عجم را بر عرب و هيچ سفيد را بر سياه و هيچ سياه را بر سفيد برتري نيست مگر به تقوا
ميزان الحكمه ، ح ۲۲۳۹۶
پيامبرصلي الله عليه وآله :
كُلُّكُم مِن آدَمَ و آدَمُ مِن تُرابٍ و أكرَمُكُم عِندَ اللَّهِ أتقاكُم
همه شما از نسل آدم هستيد و آدم از خاك است و ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شما است
تفسير القمي ، ج ۲ ، ص ۳۲۲
امام سجّادعليه السلام :
لاحَسَبَ لِقُرَشيًّ و لاعَرَبِيٍّ إلّابِتواضُعِ و لاكَرَمَ إلاّ بِتَّقوي
قريشي و عرب را افتخاري نيست مگر به فروتني ، و هيچ كرامتي نيست مگر به تقوا
بحار الأنوار ، ج ۷۰ ، ص ۲۸۷