توحید صدوق، از چند منظر

نشریه : آینه پژوهش، مهر و آبان 1383 - شماره 88

نویسنده : پديدآورنده : مرتضی خرمی

سال / شماره پیاپی / صفحه (15 صفحه - از 22 تا 36)

چکیده :

این کتاب یکی از تصنیفات مهم مرحوم صدوق است که در میان تألیفات اهل علم و حدیث, هیچ کتابی به جامعیّت مطالب آن در زمینه اسماء و صفات و افعال باریتعالی یافت نمی شود; ضمن آنکه بسیاری از احادیث آن در سایر کتب معتبر حدیث با اسناد متعدد نقل شده است.
علامه مجلسی در مقدمه بحارالانوار, آن را جزو کتب شیخ صدوق برشمرده و صحّت انتساب آن را به وی تصدیق کرده, تصریح می کند که نسخه های تصحیح شده ای از آن را در اختیار دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :صدوق، التوحید ،توحید صدوق