محبوب‌ترين كارها نزد پروردگار

من مواعظ علی بن الحسين (عليه السلام): ما من شىءٍ أحبّ إلى اللّه بعد معرفته من عفّة بطن و فرج، و ما من شىءٍ أحبّ إلى اللّه من أن يسأل.
(تحف‌العقول ص ۲۸۲)
علت اينكه حضرت، محبوب‌ترين امور نزد پروردگار را بعد از معرفت خدا، عفت بطن و فرج، دانسته و ساير واجبات و عبادات مثل نماز را ذكر نفرموده، اين است كه: عفت، جلوگير عامل مزاحم است و هميشه، تأثير عامل مزاحم، بيشتر از عامل مُعِدّ است، مثل اين است كه كسى غذاهاى مفيد و مقوى مصرف كند اما از آن طرف بطور منظم يك سم يا ميكروبى را وارد بدن نمايد بديهى است اثرى نخواهد كرد.
در مسائل معنوى، نيز اگر انسان عبادات زيادى انجام دهد اما مرتباً ميكروب گناه را در كالبد روح خود وارد كند، اثر عباداتش خنثى مى‌شود. ولى اگر آئينه قلب خود را با گناه تيره نكند فطرت الهيش او را به رشد و كمال هدايت مى‌نمايد. پس ترك گناه اهم از فعل عبادت است و لذا شيطان بيشتر انسان را به گناه وسوسه مى‌كند تا ترك عبادت، چون وقتى گناه بر آدمى سيطره پيدا كرد عبادات او موجب تقرّب وى نخواهد شد.
پس محبوب‌ترين كارها، ترك دو گناه است يكى گناه بطن كه ارتباط پيدا مى‌كند با دنياطلبى، مال‌اندوزى و طمع‌ها و ديگرى شهوات جنسى است.