عنوان کتاب : صحیفه سجادیه
جستجو در Lib.ir

صحیفه سجادیه

اين كتاب شريف، مجموعه دعاهايى است كه امام زين العابدين عليه السلام انشا فرموده‏اند و امام محمد باقر عليه السلام فرزند بزرگوارشان آن‏ها را نوشته‏اند و امام جعفر صادق عليه السلام نيز در مجلس حاضر بوده و آنها را مى‏شنيده است.

حجم كتاب‏

كتاب صحيفه سجاديه داراى پنجاه و چهار دعا است كه شامل مباحث عرفانى، اخلاقى، اعتقادى، اجتماعى و سياسى مى‏باشد.

منزلت و اعتبار

كتاب صحيفه سجاديه در ميان علماى شيعه به‏انجيل اهل بيت‏ وزبور آل محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم‏ ملقب گرديده است و همانطور كه انجيل عيسى عليه السلام و زبور داود عليه السلام دو كتاب آسمانى حاوى علوم و حكم بوده‏اند، صحيفه هم علوم و حكمى را در بر دارد كه جهانيان را به سعادت و نيكبختى مى‏رساند.

در بسيارى از اجازات علماى اماميه نيز اين كتاب را به‏اخت القرآن‏ يعنى خواهر قرآن وصف نموده‏اند( در برابر نهج البلاغه كه آن را« اخ القرآن» يعنى برادر قرآن گفته‏اند).

شيوه‏اى ابتكارى‏

كتاب صحيفه سجاديه بسيارى از حقايق و علوم و معارف اسلامى را از راه دعا و درخواست از خداوند متعال به مردم جهان گوشزد مى‏فرمايد و خدا و رسول و امام را با برهانى كه روى دو پايه عقل و علم استوار است به همگان معرفى مى‏كند.

اين كتاب خفتگان راه حق و حقيقت را بيدار كرده و اوصاف حسنه و اخلاق نيكو را، كه سزاوار خردمندان است، مى‏آموزد و چگونگى حاجت خواستن از خداى تعالى و دعا نمودن درباره يكديگر را ياد مى‏دهد و همگان را به راه خدا شناسى راهنمايى مى‏كند.

توصيه به حاكمان‏

امام عليه السلام در كتاب صحيفه، بزرگان و فرمانروايان و زمامداران را به فروتنى و مهربانى در برابر زير دستان و ضعيفان جامعه تشويق مى‏نمايد و به هنگام جنگ راه‏هاى كمك خواستن از خداوند متعال را براى غلبه بر دشمن نشان مى‏دهد.

سند صحيفه سجاديه‏

صحيفه سجاديه را علاوه بر امام محمد باقر عليه السلام، زيد بن على عليه السلام- برادر آن حضرت- نيز، نوشته است. اين نسخه بعد از شهادت زيد، به وسيله فرزندشان يحيى بن زيد و توسط متوكل بن هارون در اختيار محمد و ابراهيم، پسر عموهاى يحيى بن زيد قرار گرفته است.

متوكل بن هارون مى‏گويد: من نسخه زيد بن على عليه السلام را با نسخه امام محمد باقر عليه السلام كه نزد امام صادق عليه السلام بود، مقايسه كردم و حتى يك حرف با هم فرق نداشتند.

امام جعفر صادق عليه السلام صحيفه سجاديه را بر برخى از ياران خود مانند متوكل بن هارون نيز املا كرده‏اند و نسبت كتاب صحيفه سجاديه به امام زين العابدين عليه السلام در ميان علما و فقهاى شيعه متواتر است.