مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الجعفريات (الأشعثيات)
جستجو در Lib.ir

الجعفريات (الأشعثيات)

اين كتاب مجموعه رواياتى است كه محمد بن محمد بن اشعث از موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام و او هم از اجداد طاهرينش روايت مى‏كند.
الجعفريات شامل يك سرى روايات از طرقى غير از موسى بن اسماعيل و يك سرى روايات از طرق اهل تسنن نيز مى‏باشد.

نام ديگر اين كتاب ‏«لأشعثيات»است.

مولف‏

محمد بن محمد بن اشعث، از راويان شيعه در قرن چهارم هجرى.

اين كتاب مجموعه رواياتى است كه محمد بن محمد بن اشعث از موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام و او هم از اجداد طاهرينش روايت مى‏كند.

الجعفريات شامل يك سرى روايات از طرقى غير از موسى بن اسماعيل و يك سرى روايات از طرق اهل تسنن نيز مى‏باشد.

علت نام گذارى‏

با توجه به اينكه اكثر روايات اين كتاب به امام جعفر صادق عليه السلام بر مى‏گردد به آن‏«الجعفريات»مى‏گويند. اگر چه با توجه به اينكه راوى آن محمد بن محمد بن اشعث مى‏باشد به آن‏«الأشعثيات»نيز گفته شده است.

البته برخى اين كتاب را به موسى بن اسماعيل و برخى به اسماعيل بن موسى كاظم عليه السلام نيز نسبت داده‏اند.

سخنان بزرگان‏

علامه مجلسى:« اين كتاب ميان خاصه و عامه مشهور مى‏باشد و اكثر روايات كتاب نوادر راوندى از اين كتاب گرفته شده است. شيخ صدوق نيز برخى از روايات اين كتاب را از طريق ديگرى نقل مى‏كند. در برخى كتب رجالى طرق ديگرى نيز براى اين كتاب نقل شده است كه ما در آخر كتاب بحار الانوار به آن اشاره خواهيم كرد.»شيخ آقا بزرگ تهرانى:صاحب كتاب ارزشمند« الذريعة إلى تصانيف الشيعة» درباره اين كتاب مى‏فرمايد:« علامه مجلسى و شيخ حر عاملى با وجود جستجوى فراوان بر نسخه اين كتاب دست نيافتند و خداوند آن را براى محدث نورى صاحب مستدرك الوسايل ذخيره نمود و بر ايشان منت نهاده و نسخه‏اى از اين كتاب را در ضمن مجموعه‏اى در اختيار وى قرار داد و مصادرى ديگر كه معتبر و صحيح مى‏باشند نيز براى ايشان نسبت به اين كتاب مهيا ساخت. از اين جهت محدث نورى در خاتمه كتاب مستدرك اين كتاب را قبل از ديگر كتاب‏ها مطرح مى‏كند و در متن كتاب مستدرك نيز روايات اين كتاب را قبل از ديگر روايات نقل مى‏نمايد. به بركت اين كتاب و كتاب‏هاى معتبر ديگر، كتاب مستدرك به درجه‏اى از اهميّت نايل آمده است كه مراجعه به آن بر هر مجتهدى لازم است.»علامه باقر شريف القرشى:علامه باقر شريف القرشى از علماى معاصر و از مؤلفين معتبر مى‏فرمايد:« فقيه بزرگوار آيت الله سيد ابو الحسن اصفهانى بر كتاب جعفريات بسيار اعتماد مى‏كردند.»

علامه حلى و اين كتاب‏

علامه حلى نام اين كتاب را در فهرست كتاب‏هايى آورده است كه اجازه روايت آن را به خاندان« بنى زهره» در اجازه بزرگ و مشهور خود داده است.

اعتبار مؤلف‏

علامه مجلسى به نقل از شيخ طوسى و نجاشى مى‏فرمايد:« محمد بن محمد بن اشعث، ثقه و مورد اطمينان است.» صاحب منتهى المقال نيز مى‏فرمايد:« ابو على، محمد بن محمد بن اشعث اهل كوفه و ساكن مصر، مورد اطمينان و از روات شيعه است.»

احاديث‏

علامه در كتاب رجال خود و شيخ آقا بزرگ تهرانى در كتاب« الذريعة» اين كتاب را داراى هزار حديث با يك سند دانسته‏اند و آن هم سندموسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام‏مى‏باشد ولى كتاب حاضر داراى ۱۶۵۱ حديث است كه رواياتى از طرق ديگرِ شيعه و همچنين رواياتى از طرق اهل تسنن را نيز شامل مى‏شود.

عناوين‏

۱- ابحاث فقهى مانند طهارت، صلات، زكات، صوم، حج، جهاد، نكاح، نفقات و حدود ۲- آداب ۳- تفسير ۴- سنن و ادعيه و...