مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الكافي
زمان پدیدآورنده: م 329 ق
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1430ق / 1387ش
تعداد جلد : 17
تعداد صفحه : 11803
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الكافي

کافی مهم ترین منبع حدیثی شیعه است. به همین دلیل مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، برای تصحیح آن اهتمام ویژه داشته است.

برگزیده یازدهمین همایش کتاب سال حوزه، سال ۱۳۸۸ ش.

مقام معظم رهبرى، در پيام خود به کنگره بين المللى مرحوم کلينى، در باره اين تصحيح، چنين فرمود:

«به نظر اين جانب، چاپ عرضه شده به مناسبت اين گنگره، به خاطر تصحيح فنى بسيار خوب، مراجعه دقيق به نسخه هاى اصلى، ذکر گسترده نسخه بدل ها، جدا کردن اسانيد از متن روايات و مزاياى ديگر، اثر برجسته و ارزش مندى است که با سليقه به کار رفته در آن، ان شاءالله، يادگارى ماندگار خواهد بود.»

جایگاه رفیع الکافی و محوری بودن احادیث این کتاب در امور اعتقادی و استنباط احکام، و فقدان متنی صحیح و استوار و فنی با رعایت جدیدترین شیوه های تحقیق از یک سو، و وجود زمینه های فراوان برای تحقیق همه جانبه الکافی و رفع مشکلات سندی و متنی آن، و نیاز مبرم حدیث پژوهان به نتیجه این گونه تحقیقات از سویی دیگر، پژوهشکده علوم و معارف حدیث را بر آن داشت تا به بازنگری، تصحیح و تحقیق دیگری درباره این اثر گران سنگ، اقدام کند.

هدف هایی که در این تصحیح دنبال شده است، عبارت اند از: عرضه صحیح ترین و مستندترین متن الکافی و نزدیک ترین آن به «ما صدر عن قلم الکلینی»، تحقیق همه جانبه در اسناد الکافی و رفع اشکالات مربوط به تصحیف و تحریف در اسناد، و حل مشکلات ساختاری اسناد الکافی، مشابه یابی و جست و جوی احادیث الکافی در سایر مصادر مهم روایی و اشاره به چگونگی متن و سند آنها، و رفع اجمال و ابهام از برخی از کلمات و جملات و احادیث الکافی.

در این چاپ، ابتدا ارشادات و توجيهاتى از سوى حضرت آية الله شبيرى زنجانى، در مورد تصحيح کتب حديثى، به ويژه کتاب« الکافى»، ذکر شده و سپس تقريظ حضرت آية الله سبحانى درج گرديده است.

در المدخل که به قلم محمد حسين درايتى، رقم خورده است، از اين مباحث، سخن به ميان آمده است: زندگى نامه گسترده شيخ کلينى، معرفى تفصيلى کتاب «الکافى»، توضيح مراحل گوناگون در کار تصحيح و تحقيق و چاپ« الکافى» و ارائه نمونه هايى مصور از نسخه هاى خطى آن.

سندها از متن روايت جدا و با قلم (فونت) متفاوتى چاپ شده است، چون براى برخى افراد که به اين کتاب مراجعه مى کنند، فقط سند مهم است و برخى هم اصلاً با سند کارى ندارند و مى خواهند روايت را ببينند و اين مسئله، به هر دو گروه کمک مى کند.

از آن جا که کلينى، گاهى بياناتى را به عنوان توضيح، در ذيل روايت آورده، تمام بيانات وى، چپ چين و قلمش ريزتر شده است تا مخاطب بداند اين مطلب، خارج از روايت است.

این پژوهش در مجموع در ده مرحله شکل گرفته است:

شناسایی نسخه های خطّی و اولویت بندی آنها، مقابله با هشت تا دوازده نسخه خطّی، تخریجات (مشابه یابی و جستجوی احادیث الکافی در سایر مصادر روایی مهم شیعه و مقابله با آنها)، تصحیح و تحقیق اسناد الکافی،  تصحیح و استوارسازی متن روایات الکافی، ترجمه لغات، شرح های توضیحی و رفع اجمال از متن، تنزیل هامش (یکسان سازی پانوشت ها)،    اعراب گذاری کامل روایات الکافی، ویرایش و نشانه گذاری روایات الکافی و کنترل نهایی.

کتاب« الکافى»، در چاپ قبلى (اسلاميه) در ۸ جلد و در ۴۵۸۵ صفحه تنظيم گرديده و در اين چاپ، در ۱۵ جلد و مجموعاً ۱۱۸۰۳ صفحه عرضه شده است.

جلد شانزدهم کتاب، به فهرست های تخصّصی و جلد هفدهم نیز به نمایه موضوعات و اعلام، اختصاص دارد.