1
گزیده سخنان امام حسن عليه السلام

3 . سخنان امام حسن عليه السلام

۸۱.قيلَ : فَمَا الدَّنِيَّةُ؟ قالَ : النَّظَرُ فِي اليَسيرِ ومَنعُ الحَقيرِ؛

۰.پرسيدند : فرومايگى چيست؟ فرمود : «خُرده بينى و دريغ كردن اندك».

۸۲.قيلَ : فَمَا الشُّحُّ؟ قالَ : أن تَرى ما في يَدَيكَ شَرَفاً وما أنفَقتَهُ تَلَفاً؛

۰.پرسيدند : بخل چيست؟ فرمود : «آنچه را در دست خود ببينى [و نگهدارى] ، مايه شرف پندارى و آنچه را انفاق كنى ، از دست رفته بدانى.

۸۳.قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ : شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

۰.پرسيدند : نيازمندى چيست؟ فرمود : «آزمندى نفس به هر چيز».

۸۴.ما تَشَاوَرَ قَومٌ إلاّ هُدُوا إلى رُشدِهِم؛

۰.هيچ مردمى با هم مشورت نمى كنند ، مگر آن كه به راه پيشرفتِ خويش رهنمون خواهند شد.

۸۵.اَللَّومُ أن لاتَشكُرَ النِّعمَةَ؛

۰.فرومايگى اين است كه سپاسِ نعمت نگزارى.

۸۶.اَلقَريبُ مَن قَرَّبَتهُ ، المَوَدَّةُ وإن بَعُدَ نَسَبُهُ ، والبَعيدُ مَن باعَدَتهُ المَوَدَّةُ وإن قَرُبَ نَسَبُهُ؛

۰.خويشاوند ، كسى است كه دوستى ، او را به آدمى نزديك ساخته ، گرچه
نژاد (و تبار) او دور باشد ؛ و بيگانه كسى است كه از ديدگاه دوستى دور است ، هر چند تبار (و نژاد) او نزديك باشد.


گزیده سخنان امام حسن عليه السلام
  • نام منبع :
    گزیده سخنان امام حسن عليه السلام
    منبع :
    گزيده تحف العقول
تعداد بازدید : 4505
صفحه از 3
پرینت  ارسال به