1
از سخنان امام صادق عليه السلام

از سخنان امام صادق عليه السّلام ۱

۳۲۵.مؤمن، كسى است كه مدارا مى كند و نمى ستيزد.

۳۲۶.پادشاه آن كه را در برابرش سر فرود آورد ، لگدمال كند و آن كه را گردن افرازد بر زمين افكند.

۳۲۷.هر چيزى به عقل نياز دارد جز يك چيز، گفته شد : چه چيز؟ گفت : پادشاهى.

۳۲۸.رفت و آمد با پادشاهان از نشانه هاى حماقت است و رفع نيازها در گرو فرصت ، پس آنها را هنگام گشادگى چهره ها عرضه كنيد و نه در ترشرويى و اخم.

۳۲۹.اگر انسان بدخو مى دانست كه خود را عذاب مى دهد ، آسان مى گرفت.

۳۳۰.هيچ كس پريشان نشد و دچار حيرت و عجز از چاره جويى نگشت جز آن كه مدارا گشايشگر كارهايش شد.

۳۳۱.آفت دين خودپسندى و حسادت و فخرفروشى است.

1.امام جعفر صادق عليه السلام در هفده ربيع الاول سال ۸۳ هجرى در مدينه به دنيا آمد و در ۲۵ شوّال سال ۱۴۸ هجرى در همان جا رحلت كرد و در بقيع به خاك سپرده شد. كنيه امام، «ابو عبد اللّه » بود و به «صادق» شهرت داشت. سخنان فراوان امام، مدار اصلى فقه و معارف شيعه است و همه كتاب هاى حديثى به نقل آنها پرداخته اند.


از سخنان امام صادق عليه السلام
  • نام منبع :
    از سخنان امام صادق عليه السلام
    منبع :
    چشم تماشا (ترجمه نزهة الناظر و تنبیه الخاطر)
تعداد بازدید : 925
صفحه از 21
پرینت  ارسال به