عنوان کتاب : مصفّی المقال فی مصنّفی علم الرجال
پديدآورنده : شیخ آقا بزرگ تهرانی
تحقيق : احمد منزوی
زمان پدیدآورنده: 1293 ـ 1386ق
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد صفحه : 626
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

مصفّی المقال فی مصنّفی علم الرجال

این کتاب، مشتمل بر مقدمه مؤلّف و متن کتاب است.

مقدّمه مؤلّف در جایگاه علم رجال و معرّفی کتاب است.

متن کتاب، شامل اسامی مؤلّفانی است که از نیمه دوم قرن اوّل هجری تا زمان حیات مؤلّف، دارای تألیفی در موضوعات شرح حال راویان و علمای شیعه، فهرست کتاب های شیعه، اجازات، انساب، فواید رجالی و... بوده اند.

به دنبال ذکر اسامی مؤلّفان، شرح حال بسیار مختصر آنها به همراه فهرست اسامی آثار مؤلّف در موضوعات ذکر شده، آمده است.

اسامی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده اند.