مراقبات ماه رمضان، ویژه نامه - صفحه 1

24 . ماه بزرگ ، 25 . ماهى كه خداوندْ [در آن ،] روزىِ مؤمن را مى افزايد ، 26 . سَرور ماه ها ، 27 . عيد اولياى خدا ، 28 . بهار قرآن، 29 . بهار فقيران ، 30 . بهار مؤمنان ، 31 . ماه مسابقه، و 32 . ماه روزى يافته .

ويژگى ها و بركات ماه رمضان

ماه رمضان ، ويژگى هاى مهمّى دارد كه ريشه بركات بزرگ اين ماه و پايه نعمت هاى بى شمار آن هستند .
شُكوه ، عظمت و بركات مادّى و معنوى اى كه از اين ماه ، نصيب اهل ايمان مى شود ، از نگاه احاديث اسلامى ، قابل توصيف نيستند و اگر مسلمانان شناخت درستى از بركات اين ماه بافضيلت داشتند و مواهب و دستاوردهاى بزرگ آن را مى دانستند ، آرزو مى كردند كه سراسر سال ، رمضان باشد . حديث پيامبر خدا در اين مورد ، چنين است :

۰.لَو يَعلَمُ العِبادُ ما فى رَمَضانَ ، لَتَمَنَّت أن يَكُونَ رَمَضانُ سَنَةً ؛

صفحه از 13