مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : فرهنگ‎نامه‎ي زندگاني پيامبر اعظم(ص)
جستجو در Lib.ir

فرهنگ‎نامه‎ي زندگاني پيامبر اعظم(ص)

فرهنگ‎ نامه جامع تاريخي زندگي و سيره‎ي آخرين فرستاده‎ي الهي در قالبي جديد، با عنوان فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) در راستاي آشنايي عموم افراد جامعه با مباحث تاريخي توسط بخش تاريخ فرهنگ نامه علوم انساني و اسلامي پژوهه

فرهنگ‎ نامه جامع تاريخي زندگي و سيره‎ي آخرين فرستاده‎ي الهي در قالبي جديد، با عنوان فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) در راستاي آشنايي عموم افراد جامعه با مباحث تاريخي توسط بخش تاريخ فرهنگ نامه علوم انساني و اسلامي پژوهه

از آنجايي كه هدف از تدوين فرهنگ‎نامه‎ي علوم انساني و اسلامي در وهله‎ي اول، روان و همه فهم بودن آن براي عموم جامعه، در كنار متقن بودن بر اساس منابع دست اول و معتبر بوده است، در تدوين فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ پيامبر اعظم(ص) نيز اين امور مدنظر قرار گرفته شد.
طرح و اجراي اين مجموعه در سال ۱۳۸۷ش در دستور كار بخش تاريخ قرار داده شد و بعد از مدخل‎يابي و بررسي و تنظيم آنها در سال ۱۳۸۸ به طور رسمي آغاز و بعد از يك سال و نيم كار مستمر در سال ۱۳۸۹ به پايان رسيد. مدخل ها توسط نويسندگان متخصص در امر تاريخ اسلام، در ساختار و روشي متفاوت به رشته‎ي تحرير درآمد. بعد از تدوين هر يك از مدخل ها، كار به وسيله‎ي اساتيد توانا ارزيابي شده و در وهله‎ي اول جهت ارائه در محيط اينترنت نهايي شد. پس از آن، با ويرايش و بازبيني دوباره جهت چاپ آماده گرديد و امروز در دست رس همه علاقه مندان قرار دارد.
در ادامه اين روند فرهنگ نامه هاي سيره پيامبر اعظم(ص) و تاريخ زندگاني امام حسين(ع) و دولت امويان شام و اندلس در بخش تاريخ اسلام و تاريخ حوادث و رجال پهلوي در بخش تاريخ ايران كار نگارش آنها به اتمام رسيده است كه اميدواريم با توفيق و عنايت خداوند منان بتوانيم اين گونه از مباحث تاريخي را نيز در آينده اي نزديك با فراهم آوردن مراحل چاپ آنها، در دست رس عموم قرار دهيم.

مزاياي فرهنگ‎نامه‎ي زندگاني پيامبر اعظم(ص)

۱.فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ پيامبر اسلام در صدد ارائه‎ي اطلاعات تاريخي به عموم علاقه مندان مباحث تاريخي – با هر رشته و گرايشي – مي باشد، از اين رو سعي بر اين نهاده شده كه مقالات، به صورت مفيد، مختصر و به دور از هرگونه تحليل در گزارشات تاريخي به مخاطبان عرضه شود.
۲.اين مجموعه در واقع تاريخي است روشن و گويا از زندگاني پيامبر بزرگ اسلام(ص) كه به اتكاء بزرگ‎ترين مدارك تاريخ اسلام تهيه شده و با قلمي روان و شيوا نگارش يافته است.
۳.در اين مجموعه سعي شده است كه با تحرير بيش از ۱۵۰ مدخل، زندگاني رسول خدا(ص) و تعدادي از صحابي ايشان و بخشي حوادث صدر اسلام مورد توجه قرار گيرد.
۴.در تدوين مقالات، سعي شده كه تمامي حوادث و اتفاقات مرتبط با زندگاني پيامبر(ص) به دو صورت مستقل و غير مستقل(درون مقالات مستقل) مورد بحث قرار گيرد.
۵.از مزاياي اين مجموعه دسترسي آسان به موضوعات و مدخل هاي مرتبط با زندگاني پيامبر اكرم(ص) مي باشد، كه به ترتيب حروف الفبا نظم يافته است و مخاطب مي تواند به آساني از آن بهره گيرد.
۶.امتياز مهم ديگر، ذكر حوادث تاريخ زندگاني پيامبر(ص) بر اساس منابع و مدارك دست اول تاريخي معتبر و به دور از هرگونه افسانه و خرافات مي باشد.

اكنون با به ثمر رسيدن اين هدف و چاپ اين مجموعه گرانبهاء در دو جلد، اميدواريم توانسته باشيم نقشي كوچك در عرصه انتقال تاريخ زندگاني پيامبر اسلام به نسل جوان و مشتاق فراگيري تاريخ مردان بزرگ حاضر ايفا كرده باشيم. چرا كه پرارزش‎ترين فرازهاي تاريخ، صفحاتي است كه از زندگي مردان بزرگ بحث مي كند. زندگي آنها سرشار از انواع حوادثي است كه ايشان و تاريخ شان را بزرگ و با عظمت مي نمايد‎.
با وجود اين تلاش ها؛ خود بر اين مطلب اذعان داريم كه اين مجموعه از نقص و خطا مصون نبوده و همچنان نيازمند به تكميل مي‎باشد، كه اميد است در فرصت¬هاي بعدي و با ارشادها و انتقادهاي خوانندگان محترم، به اصلاح و تكميل آن در چاپ هاي بعدي اقدام شود.

مدير علمي گروه تاريخ پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام : آقاي رحمان فتاح زاده