آداب عید فطر - صفحه 1

فصل دوم : آداب شب عيد

2 / 1

اهمّيت دادن به اين شب

۷۶۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:خداوند در چهار شب ، پيوسته خير فرو مى ريزد: شب عيد قربان و عيد فطر... .

۷۶۸.الكافى ـ به نقل از جابر ، از امام باقر عليه السلام ـ :پيامبر خدا به مردم رو مى كرد و مى فرمود: «اى مردم! چون هلال ماه رمضان برآيد ، شيطان هاى سركش به بند كشيده مى شوند و... تا آن گاه كه هلال ماه شوّال برآيد ، به مؤمنان ندا مى شود: صبحگاهان به سوى جايزه هاى خويش بشتابيد كه امروز ، روز جايزه است ».
سوگند به آن كه جانم به دست اوست ، آن جايزه ، دينار و درهم نيست.

صفحه از 105