آداب عید فطر - صفحه 13

2 / 6

شب زنده دارى

۷۸۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هر كه شب عيد را زنده بدارد ، در آن روز كه دل ها مى ميرند ، دل او نمى ميرد.

۷۸۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هر كس دو شب عيد [ فطر و قربان] را به خاطر پاداش خدا به عبادت بپردازد ، در آن روز كه دل ها مى ميرند ، دل او نمى ميرد.

۷۸۵.امام كاظم عليه السلام:على ابن ابى طالب عليه السلام فرمود: «اين ، مرا شادمان مى سازد كه هر شخص در طول سال ، خودش را در چهار شب [ براى عبادت ،] فارغ سازد: شب عيد فطر ، شب عيد قربان ، شب نيمه شعبان و شب اوّل ماه رجب».

۷۸۶.امام رضا عليه السلام:امير مؤمنان عليه السلام سه شب را نمى خوابيد: شب بيست و سوم ماه رمضان ، شب عيد فطر و شب نيمه شعبان».

۷۸۷.مسارّ الشيعة:روايت شده كه امير مؤمنان عليه السلام در شب عيد فطر نمى خوابيد و آن شب را با نماز و دعا و درخواست از خدا زنده مى داشت و مى فرمود: «در اين شب ، مزدِ اجير به او داده مى شود».

صفحه از 105