آداب عید فطر - صفحه 35

۸۱۶.قرب الإسناد ـ به نقل از على بن جعفر ـ :از برادرم (موسى بن جعفر عليهماالسلام) پرسيدم: آيا زنان هم در روز جمعه و نماز عيد فطر و عيد قربان مثل مردان ، خود را خوش بو و آراسته كنند.
فرمود: «آرى» [البته در مواردى كه حرمت شرعى ندارد].

۸۱۷.تفسير القمّى :[ درباره] آيه: « اى فرزندان آدم! زينت خود را در هر سجده گاه با خود برداريد» فرمود: «در روز عيد فطر و عيد قربان و روز جمعه ، غسل كند و جامه سفيد بپوشد».

ج ـ غذا خوردن

۸۱۸.امام على عليه السلام:پيامبر خدا هر گاه مى خواست در روز عيد فطر به مصلاّ برود ، چند خرما يا كشمش مى خورد.

۸۱۹.سنن الترمذى ـ به نقل از اَنَس ـ :[ پيامبر صلى الله عليه و آله] روز عيد فطر ، پيش از آن كه براى نماز به مصلاّ برود ، چند خرما مى خورد.

۸۲۰.سنن الترمذى ـ به نقل از بُرَيده ـ :روز عيد فطر ، پيامبر صلى الله عليه و آله[ براى نماز ]بيرون نمى رفت ، تا آن كه چيزى مى خورد و روز عيد قربان ، چيزى نمى خورد ، تا آن كه نماز عيد را مى خواند.

۸۲۱.المعجم الكبير ـ به نقل از جابر بن سَمُره ـ :پيامبر خدا صبح روز عيد فطر ، بيرون نمى رفت ، تا آن كه هفت دانه خرما مى خورد.

صفحه از 105