آداب عید فطر - صفحه 5

2 / 2

غسل

۷۷۲.الإقبال ـ در بيان اعمال مخصوص شب عيد فطر ـ :از جمله آنها غسلِ مستحب است كه شامل شستن بدن با آب و شستن دل ها از گناهان مى شود.
و روايت شده كه قبل از غروب شب عيد فطر غسل شود ، آن گاه كه مى داند آن شب ، شب عيد است.
نيز روايت شده كه اواخر شب عيد ، غسل شود.

2 / 3

نماز

الف ـ دو ركعت نماز

۷۷۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هر كس در شب عيد فطر ، دو ركعت نماز بخواند (در ركعت اوّل ، «حمد» و هزار بار سوره «قل هو اللّه أحد» و در ركعت دوم ، «حمد» و يك بار سوره «قل هو اللّه أحد» ) ، از خداى متعال چيزى درخواست نمى كند ، مگر آن كه خداوند به او عطا مى كند.

۷۷۴.الكافى:روايت شده كه امير مؤمنان عليه السلام در شب عيد فطر دو ركعت نماز مى خوانْد: در ركعت اوّل ، «حمد» و هزار مرتبه سوره «قل هو اللّه أحد» و در ركعت دوم ، «حمد» و يك بار سوره «قل هو اللّه أحد».

۷۷۵.الإقبال ـ به نقل از حارث اَعوَر ـ :امير مؤمنان عليه السلام شب عيد فطر ، دو ركعت نماز مى خواند: در ركعت اوّل ، يك بار سوره «فاتحه» و هزار بار سوره «قل هو اللّه أحد» و در ركعت دوم ، سوره «فاتحه» و يك بار سوره «قل هو اللّه أحد». سپس ركوع و سجده مى كرد و چون سلام مى داد ، به سجده مى افتاد و در سجده اش صد بار مى گفت: «أتُوبُ إلى اللّه ؛ به درگاه خدا توبه مى كنم». سپس مى گفت: «اى صاحب نعمت و بخشندگى ، اى صاحب نعمت و احسان ، اى برگزيننده محمّد! بر محمّد و خاندانش درود فرست و با من چنين و چنان كن» و خواسته هايش را باز مى گفت.
پس چون سر از سجده برمى داشت ، رو به ما مى كرد و مى فرمود: «سوگند به آن كه جانم در دست اوست ، كسى نيست كه چنين كند و از خداى متعال چيزى بخواهد ، مگر آن كه به او عطا كند ، و اگر به بزرگى كوه هاى پيوسته [ميان نَجْد ودَهْناء] گناه كرده باشد ، خداى متعال ، او را مى آمرزد».

صفحه از 105