آداب عید فطر - صفحه 85

3 / 4 ـ 3

چگونگى نماز عيد

۸۸۱.مصباح المتهجّد :۱ چگونگى نماز عيد ، آن است كه [نمازگزار ،] رو به قبله بايستد و نماز را آغاز كند و در آن ، توجّه و حضور قلب داشته باشد. تكبير آغاز نماز را بگويد و چون توجّه يافت ، سوره «حمد» و «سبّح اسم ربّك الأعلى» را بخواند. سپس دست خود را به تكبيرْ بلند كند و چون تكبير گفت ، بگويد:
«خداوندا! اى اهل بزرگى و عظمت و اى اهل بخشندگى و قدرت و اى اهل بخشايش و رحمت و اى اهل تقوا و آمرزش! به حقّ اين روز ، كه آن را براى مسلمانان ، عيد و براى محمّد ـ كه درود خدا بر او و خاندانش باد ـ مايه ذخيره و افزايش قرار داده اى ، از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى و مرا در هر خيرى كه محمّد و خاندان محمّد را وارد آن كردى ، وارد كنى و از هر بدى كه محمّد و خاندان محمّد را از آن بيرون آوردى ، بيرون آورى ـ و درود تو بر او و بر آنان باد ـ .
خداوندا! از تو بهترين چيزى را كه بندگان شايسته ات از تو خواسته اند ، مى خواهم؛ و از هر چه بندگان شايسته ات از آن به تو پناه آورده اند ، به تو پناه مى آورم».
سپس تكبير سوم ، چهارم ، پنجم و ششم را همان گونه مى گويد و ميان هر دو تكبير ، دعايى را كه ياد كرديم ، مى خواند. سپس تكبير هفتم را گفته ، به ركوع مى رود. چون اين ركعت را خواند ، به ركعت دوم مى ايستد. پس چون ايستاد ، «حمد» و سوره «و الشّمس وضُحيها» را مى خواند. سپس يك تكبير گفته ، پس از آن ، دعاى يادشده را مى خواند. سپس تكبير دوم ، سوم و چهارم را همان گونه مى گويد.
چون از دعا فارغ شد ، تكبير پنجم را گفته ، پس از آن به ركوع مى رود. پس ، در دو ركعت ، براى او دوازده تكبير ، فراهم مى آيد: هفت تكبير در ركعت اوّل و پنج تكبير در ركعت دوم. يكى از آنها ، تكبير آغاز در ركعت اوّل است و دو تا هم تكبير ركوع در دو ركعت.
پس چون سلام گفت ، تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام را در تعقيب آن مى خواند و نيز هر دعايى كه برايش سبُك باشد.

1.سيّد ابن طاووس گويد: «بدان كه ما به تعدادى روايت درباره چگونگى نماز عيد دست يافتيم: برخى را با سند خود به محمّد بن ابى قرّه ، برخى را از ابو جعفر ابن بابويه ، و برخى را از شيخ طوسى روايت كرده ايم» . ابن طاووس سپس تنها يك روايت را براى نماز عيد آورده كه متن آن شبيه متن گرفته شده ماست .

صفحه از 105