إجازات ميرزا مهدي بن ابوالقاسم شهرستاني - صفحه 521

إجازات ميرزا مهدى بن أبو القاسم شهرستانى(1216ق)

سيد احمد حسينى اشكورى

درآمد

ميرزا مهدى بن ابو القاسم شهرستانى حائرى ، از فقيهان والامقام و عالمان برجسته عصر خود بوده و يكى از چهار « مهدى »اى ۱ است كه در اواخر قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم هجرى قمرى ، در علم و پرهيزگارى بسيار مشهور و از معاصران خود ، گوى سبقت ربوده و ممتاز بودند . سيد ميرزا مهدى شهرستانى ، سيد مهدى بحر العلوم نجفى ، ملا مهدى نراقى كاشانى ، ميرزا مهدى خراسانى شهيد .
مرحوم شهرستانى ، حدود سال 1130 ق ، در اصفهان متولد شد و در آغاز جوانى براى تحصيل به كربلا آمد و در فقه و اصول و ديگر علوم حوزوى به درس اساتيدى چون شيخ يوسف

1.اين چهار مهدى عبارتند از : ۱ـ سيد ميرزا مهدى شهرستانى ، ۲ـ سيد مهدى بحر العلوم نجفى ، ۳ـ ملا مهدى نراقى كاشانى ، ۴ـ ميرزا مهدى خراسانى شهيد .

صفحه از 549