1
بازار

السُّوق

بازار

انظر : الذكر : باب 1345 .


بازار
  • نام منبع :
    بازار
    منبع :
    ميزان الحكمه ج5
تعداد بازدید : 1787
صفحه از 6
پرینت  ارسال به