الخطبة المؤنقة لأميرالمؤمنين (سلام الله عليه) - صفحه 19

الخطبة المؤنقة لأمير المؤمنين عليه السلام

به روايتِ على بن محمد تميمى سبزوارى (قرن 6 ق)

تحقيق : سيّد محمّد عمادى حائرى

درآمد

در يكى از آغازين روزهاى مهرماهِ يك هزار و سيصد و هشتاد شمسى ، نگارنده اين سطور به چاپى عكسى از نسخه خطى بياضى كهن (به نگارش درآمده از سال 753 ق به بعد) باز خورد ۱ . اين سفينه ـ كه «جُنگ مهدوى» نام گرفته ـ نسخه اى است از كُتُب خانه گرانبار دكتر اصغر مهدوى ۲ ـ دامت معاليه ـ كه مركز نشر دانشگاهى كه چندى است چاپِ عكسىِ نسخ (نسخه برگردان) را وجهه همّت خود ساخته ، به نشر آن دست يازيده است . اين ناچيز كه از خُردى دل و ديده در گرو كتاب دارد ، بى درنگ به تفحّص و تصفّح در آن پرداخت و در اين ميانه ديدگانش به خطبه «مونقه» اميرمؤمنان على عليه السلامبه روايت على بن محمّد بن على تميمى ، روشن گشت . كلامى اعجاز گون و بلاغت نُمون .

خطبه مونقه

آورده اند كه روزى اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم به گرد هم نشسته بودند و از

1.جُنگ مهدوى ، چاپ عكسى ، زير نظر دكتر نصراللّه پورجوادى ، تهران ، مركز نشر دانشگاهى ، ۱۳۸۰ .

2.مرحوم استاد محمد تقى دانش پژوه در ضمن معرفى نسخه هاى خطى كتاب خانه دكتر اصغر مهدوى اين نسخه را شناسانيده است . ر.ك : نسخه هاى خطى ، ج۲ ، ص۱۳۹ ـ ۱۴۴ .

صفحه از 33