فهرس الصدريه في الاجازات العليه - صفحه 349

فهرس الصدريّة في الإجازات العليّة

على اكبر بن شير محمّد همدانى (1325ق)

تحقيق: سيد جعفر حسينى اشكورى

درآمد

مؤلّف اين كتاب ، چنان كه خود در ابتداى آن آورده است ، على اكبر بن شير محمّد بن گل محمّد بن محمّد طاهر همدانى نجفى ، متخلّص به «دبير الدين» ومكنّا به «ابو المكارم» وملقّب به «صدر الاسلام » است و بنا بر آنچه در اكثر كتب تراجم آمده ، به سال 1270ق ، در همدان ديده به جهان گشود ، ولى مرحوم امين عاملى در أعيان الشيعة (ج8 ، ص171) تاريخ تولدش را به سال 1280ق ، نگاشته وبه تبع وى ، عمر رضا كحّاله در معجم المؤلفين (ج7 ، ص40) همين اشتباه را تكرار نموده است .
مرحوم خان بابا مشار در مؤلفين كتب چاپى (ج4 ، ص508) به نقل از ريحانة الأدب ، او را اصلاً از اهالى كربلا ومحلّ سكونت وى را مشهد مقدس دانسته ؛ ولى در ريحانة الأدب ، چنين مطلبى ذكر نشده ويقيناً اشتباه است .
پدر صدر الاسلام ، يكى از مستوفيان حاكم همدان بود و در تربيت

صفحه از 526