در پرتو کلام حسینی (حکمت‌های اعتقادی 1) - صفحه 1

باب دوم : حكمت هاى اعتقادى

فصل يكم : شناخت خدا

1 / 1

اوج دانش

۳۳.جامع الأخبارـ به سندش ، از امام حسين عليه السلام ـ: مردى نزد پيامبر خدا آمد و گفت : اوج دانش چيست ؟
فرمود : «شناخت خدا ، آن گونه كه حقّ اوست» .
مرد گفت : حقّ شناخت او چيست ؟
فرمود : «اين كه او را بدون مانند و شبيه بشناسى و او را خداى يگانه و آفريدگار توانا بدانى ؛ آن آغاز و فرجام و آشكار و نهان[ ـِ هستى] كه نه نظيرى دارد ، نه شبيهى ، و اين است شناخت بايسته خدا» .

صفحه از 27