نگاه مؤمن

عن النبی صلی الله علیه و آله :ان ربی امرنی ان یکون نطقی ذکراً و صَمتی فکراً و نظری عبرة

بحار الانوار ج ۹۳ ص ۱۶۵

بعضی از فرازهای این روایت شریفه را توضیح دادیم امّا فراز سوم روایت می فرماید :
نگاه کردن ، همراه با عبرت باشد . امیر المومنین می فرماید« المومن اذانظر اِعتَبر »مومن وقتی نگاه کند ، نگاهش بیهوده نیست و در روایت دیگر این خصوصیات در وصف عاقل آمده است« العاقل اذا سکت فکّر و اذا نطق ذکر و اذا نظر اعتبر ».
در مقابل این روایات ، روایتی داریم که می فرماید :«کل نظر لیس فیه عبرةٌ فلهوٌ»عبرة یعنی پند و موعظه .
روزی هارون الرشید از امام کاظم علیه السلام درخواست کرد که او را موعظه کند ، حضرت فرمود :« ما من شیءٍ تراه عینک الّا و فیه موعظه ». (( در هر چه چشمت می بیند ، پند و موعظه است )) حتی غذایی که می خورد می تواند انسان را موعظه کند .«فلینظر الانسان الی طعامه انا صببنا الماء صبا ..».
خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد لااقل مراتبی از این کمالات را در خودمان ایجاد کنیم .