ایمان قلبی

عن مولانا الکاظم علیه السلام :إن لقمان قال لابنه : یا بُنی انّ الدنیا بحر عمیق ، قد غرق فیها عالَم کثیر ولتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان [۱]

از امام کاظم علیه السلام نقل شد که لقمان ، ضمن نصیحت به فرزند فرموده : « همانا دنیا دریایی عمیقی است که افراد زیادی در آن غرق شده اند، اگر میخواهی در این دنیا غرق نشوی کشتی تو باید تقوا باشد و اندرون کشتی ایمان باشد » .
عرض کردیم که لقمان به فرزندش می فرماید :
  1. کشتی تو در دنیا تقوا باشد
  2. درون کشتی ایمان باشد . حَشو یعنی اندرون
در واقع می خواهد بفرماید که ایمان باید در درون جان باشد تا تقوای بیرونی بتواند تحقق پیدا کند . پیامبر اکرم(ص) می فرماید :« الایمان ما وَقَّرَته القلوب و صَدَّقَته الاعمال و الاسلام ماجری به اللسان و حلّت به المناکحه[۲]»
یعنی ایمان چیزی است که در دل جا دارد و اعمال آن را تصدیق می کند واسلام چیزی است که بر زبان جاری می شود و ازدواج بوسیله آن حلال می شود .
یعنی اسلام یک مسئله ظاهری است و ایمان یک مسئله باطنی و درونی است .لذا در این روایت می فرماید : حشو ها الایمان یعنی درون این کشتی باید ایمان باشد .


[۱]کافی، ج۱، ص۱۶