اجازات شيخ صالح بحراني (1098 ق)(بخش دوم) - صفحه 517

اجازات شيخ صالح بحرانى (بخش دوم)

سيّد جعفر حسينى اشكورى

درآمد

در دفتر ششم ميراث حديث شيعه ، به معرفى شيخ صالح بحرانى و پانزده تن از شاگردان و اجازه گيرندگان از وى و سى اجازه از مرحوم شيخ پرداختيم . در اين دفتر برآنيم تا تعدادى ديگر از شاگردان و اجازات او را معرفى كنيم و به برخى از اشخاصى كه نامشان در كتب تراجم به عنوان مجاز از شيخ معرفى شده ولى به نص اجازه آنها دست نيافته ايم و نيز به اجازاتى از وى كه نام مجاز در آنها نيامده است ، بپردازيم .
ولى قبل از شروع در اصل مقصود ، لازم به تذكر است كه به تازگى به مجموعه اى در «مركز احياء ميراث اسلامى» دست يافتيم كه شامل برخى مطالب مفيد وخطبه هايى است كه مرحوم شيخ يوسف بن احمد درازى بحرانى صاحب حدائق (م1186ق) از منشئات خود جمع آورى نموده و در بين آنها اجازه اى كه سيد نور الدين عاملى براى شيخ صالح بحرانى نگاشته را نقل نموده است و چون اين اجازه را در جاى ديگرى نديده ام ، لازم دانستم كه متن آن را عرضه نمايم ، تا محققان را رهنمودى باشد .
البته لازم به ذكر است كه چون برخى از كلمات را موريانه آسيب رسانده ، اين موارد به صورت نقطه چين آمده است .
الحمد للّه الذي تفضّل على عباده بأن جعل الرسل من الأنبياء واسطة لتبليغ
شرايعه وإفهام مراده ، وأهلّ من بعدهم أئمة أولياء وخلفاء حفظة للدين

صفحه از 538