تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 3641
كتاب «فرهنگ نامه مسجد» منتشر شد

كتاب «فرهنگ نامه مسجد» منتشر شد

كتاب «فرهنگ نامه مسجد» با الهام گرفتن از قرآن و احاديث اسلامی، در جهت گسترش فرهنگ حضور عموم مسلمانان و خصوصا جوانان در مسجد منتشر شد.

به گزارش راوی: از ديگر اهداف ديگر اين كتاب، چگونگی طراحی و معماری مسجد، احترام به اين پايگاه مقدس، رعايت احكام و آداب آن، اهميت مساجد تاريخی، لزوم هوشياری در برابر سوء استفاده های سياسی و اجتماعی از اين پايگاه و تقويت فرهنگ ساختن مسجد است.
كتاب «فرهنگ نامه مسجد» بخشی از دانشنامه ميزان الحكمة است كه به اهميت آن موضوع به صورت مستقل ارائه گرديده است.
اين كتاب در يازده فصل تدوين شده و حاوی اين مطالب است: فضيلت مسجد، بركت های مسجد، ساختن مسجد، بزرگداشت مسجد، آبادانی معنوی مسجد، حضور زنان در مسجد، خدمت به مسجد، احكام و آداب مسجد، ويران كردن مسجد، برترين مسجدها، مسجد درون خانه، مسجدهای نكوهش شده.
خاطر نشان می شود ۱۸ صفحه پايانی كتاب حاوی عكس های رنگی از مساجد بزرگ مسلمانان در جهان است.

كتاب «فرهنگ نامه مسجد» تاليف آيت الله محمدی ری شهری، همكاری و ترجمه مرتضی خوش نصيب، به دو زبان عربی ـ فارسی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در ۲۷۰ صفحه جلد سخت و بهای ۳۰۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش راوی: از ديگر اهداف ديگر اين كتاب، چگونگی طراحی و معماری مسجد، احترام به اين پايگاه مقدس، رعايت احكام و آداب آن، اهميت مساجد تاريخی، لزوم هوشياری در برابر سوء استفاده های سياسی و اجتماعی از اين پايگاه و تقويت فرهنگ ساختن مسجد است.
كتاب «فرهنگ نامه مسجد» بخشی از دانشنامه ميزان الحكمة است كه به اهميت آن موضوع به صورت مستقل ارائه گرديده است.
اين كتاب در يازده فصل تدوين شده و حاوی اين مطالب است: فضيلت مسجد، بركت های مسجد، ساختن مسجد، بزرگداشت مسجد، آبادانی معنوی مسجد، حضور زنان در مسجد، خدمت به مسجد، احكام و آداب مسجد، ويران كردن مسجد، برترين مسجدها، مسجد درون خانه، مسجدهای نكوهش شده.
خاطر نشان می شود ۱۸ صفحه پايانی كتاب حاوی عكس های رنگی از مساجد بزرگ مسلمانان در جهان است.

كتاب «فرهنگ نامه مسجد» تاليف آيت الله محمدی ری شهری، همكاری و ترجمه مرتضی خوش نصيب، به دو زبان عربی ـ فارسی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در ۲۷۰ صفحه جلد سخت و بهای ۳۰۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث چاپ و روانه بازار نشر شد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :