تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 3643
نگاهی به كتاب دو جلدی ماه خدا

نگاهی به كتاب دو جلدی ماه خدا

News

یک شنبه 24/06/87

راوی: اين كتاب، با ارائه گزارشى جامع و منظّم درباره ويژگى‏ها، فضايل و آداب ماه مبارك رمضان و روزه‏دارى آن، بر اساس تعاليم قرآن و احاديث، نقل شده از پيامبر(ص) و معصومان (عليهم السلام) پرداخته است.

به گزارش راوی: سبْك تحقيق در اين كتاب، همانند ديگر تأليفات آيت الله محمدی ريشهری «موضوعى» است و تلاش شده تمامى رواياتِ مربوط به هر يك از موضوعات مورد نظر، از جوامع حديثى شيعه و اهل سنّت با حذف احاديث مكرّر آن، گردآورى و تا حدّ امكان به ترتيب تاريخى حيات ظاهرى معصومان از پيامبرصلى الله عليه وآله تا امام دوازدهم(عج) گزارش شود و مصادر مورد نقل نيز بيان گردد.
می توان گفت اين كتاب تلاشى است براى شناخت عظمت، جايگاه و ويژگى‏هاى اين ماه از زبان قرآن و حديث. در مقدمه كتاب، با اشاره به معانى رمضان و ديگر نام‏هاى اين ماه، تاريخ روزه‏دارى در اديان و مكاتب ديگر بررسى شده و آن‏گاه معانى ضيافت الهى با بهره‏گيرى از آيات و روايات مورد پژوهش قرار گرفته است.
اين كتاب، از پنج بخش و فصول متعدد تشكيل يافته است:
بخش نخست، به ارائه رواياتى پرداخته است كه عظمت، و ويژگى‏ها و بركات ماه رمضان و نيز چگونگى بهره‏بردارى از بركات آن ماه را بازگو مى‏كند.
بخش دوم، با عنوان: آمادگى براى ميهمانى خدا، مجموعه رواياتى است درباره شناخت اين ضيافت و اسباب و دعاهاى آمادگى براى اين ماه پُربركت، به همراه بيان مراتب روزه‏دارى و چگونگى تقويت آثار روزه با اصلاح غذا.
بخش سوم، مجموعه رواياتى است درباره: آداب، ادعيه، و نوافل مربوط به ماه خدا، آداب مخصوص شب‏هاى ماه رمضان، آداب روزهاى ماه رمضان، و اعمال مخصوص دهه آخر.
بخش چهارم، رواياتى را در بر گرفته است كه به توصيف ويژگى‏ها، فضايل و آداب شب قدر مى‏پردازد.
بخش پنجم، نيز شامل روايات مربوط به آدابِ بيرون آمدن از ضيافت الهى و ماه رمضان است. نويسنده در اين بخش، به بيان آداب وداع با ماه رمضان و نيز آداب شب و روز عيد فطر با بهره‏گيرى از احاديث، پرداخته است


.متن جلد اول
متن جلد دوم

كتاب دو جلدی «ماه خدا: پژوهشى جامع درباره ماه مبارك رمضان از نگاه قرآن و حديث » تاليف آيت الله محمدی ری شهری، با همكاری رسول افقی و ترجمه جواد محدّثى در سال 1382، در 1096 صفحه جلد سخت و قطع وزيری توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث چاپ و منتشر شده است.
خاطر نشان می شود متن عربى اين كتاب با عنوان« شهر اللَّه فى الكتاب و السنّة » در 628 صفحه قطع وزيری و جلد سخت توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث صورت گرفته است.

News

یک شنبه 24/06/87

راوی: اين كتاب، با ارائه گزارشى جامع و منظّم درباره ويژگى‏ها، فضايل و آداب ماه مبارك رمضان و روزه‏دارى آن، بر اساس تعاليم قرآن و احاديث، نقل شده از پيامبر(ص) و معصومان (عليهم السلام) پرداخته است.

به گزارش راوی: سبْك تحقيق در اين كتاب، همانند ديگر تأليفات آيت الله محمدی ريشهری «موضوعى» است و تلاش شده تمامى رواياتِ مربوط به هر يك از موضوعات مورد نظر، از جوامع حديثى شيعه و اهل سنّت با حذف احاديث مكرّر آن، گردآورى و تا حدّ امكان به ترتيب تاريخى حيات ظاهرى معصومان از پيامبرصلى الله عليه وآله تا امام دوازدهم(عج) گزارش شود و مصادر مورد نقل نيز بيان گردد.
می توان گفت اين كتاب تلاشى است براى شناخت عظمت، جايگاه و ويژگى‏هاى اين ماه از زبان قرآن و حديث. در مقدمه كتاب، با اشاره به معانى رمضان و ديگر نام‏هاى اين ماه، تاريخ روزه‏دارى در اديان و مكاتب ديگر بررسى شده و آن‏گاه معانى ضيافت الهى با بهره‏گيرى از آيات و روايات مورد پژوهش قرار گرفته است.
اين كتاب، از پنج بخش و فصول متعدد تشكيل يافته است:
بخش نخست، به ارائه رواياتى پرداخته است كه عظمت، و ويژگى‏ها و بركات ماه رمضان و نيز چگونگى بهره‏بردارى از بركات آن ماه را بازگو مى‏كند.
بخش دوم، با عنوان: آمادگى براى ميهمانى خدا، مجموعه رواياتى است درباره شناخت اين ضيافت و اسباب و دعاهاى آمادگى براى اين ماه پُربركت، به همراه بيان مراتب روزه‏دارى و چگونگى تقويت آثار روزه با اصلاح غذا.
بخش سوم، مجموعه رواياتى است درباره: آداب، ادعيه، و نوافل مربوط به ماه خدا، آداب مخصوص شب‏هاى ماه رمضان، آداب روزهاى ماه رمضان، و اعمال مخصوص دهه آخر.
بخش چهارم، رواياتى را در بر گرفته است كه به توصيف ويژگى‏ها، فضايل و آداب شب قدر مى‏پردازد.
بخش پنجم، نيز شامل روايات مربوط به آدابِ بيرون آمدن از ضيافت الهى و ماه رمضان است. نويسنده در اين بخش، به بيان آداب وداع با ماه رمضان و نيز آداب شب و روز عيد فطر با بهره‏گيرى از احاديث، پرداخته است


.متن جلد اول
متن جلد دوم

كتاب دو جلدی «ماه خدا: پژوهشى جامع درباره ماه مبارك رمضان از نگاه قرآن و حديث » تاليف آيت الله محمدی ری شهری، با همكاری رسول افقی و ترجمه جواد محدّثى در سال 1382، در 1096 صفحه جلد سخت و قطع وزيری توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث چاپ و منتشر شده است.
خاطر نشان می شود متن عربى اين كتاب با عنوان« شهر اللَّه فى الكتاب و السنّة » در 628 صفحه قطع وزيری و جلد سخت توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث صورت گرفته است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :