تاريخ : دوشنبه 1387/6/25
کد خبر: 3644
چاپ هفتم كتاب « منتخب ميزان الحكمة» منتشر شد

چاپ هفتم كتاب « منتخب ميزان الحكمة» منتشر شد

اين كتاب، گزيده ايی است مشتمل بر مهمترين مدخل های ميزان الحكمة كه همراه متن و ترجمه، 6848 حديث در 419 عنوان اصلی و 1900 عنوان فرعی، گرداوری و منتشر شده است.

به گزارش راوی: اين كتاب، گزيده ايی است مشتمل بر مهمترين مدخل های ميزان الحكمة كه همراه متن و ترجمه، ۶۸۴۸ حديث در ۴۱۹ عنوان اصلی و ۱۹۰۰ عنوان فرعی، گرداوری و منتشر شده است.
اين منتخب با واژه «ايثار»شروع می شود و به «يقين» پايان می پذيرد.

چاپ هفتم كتاب «منتخب ميزان الحكمة» تاليف آية الله محمدی ری شهری تلخيص سید حميد حسينی و ترجمه حميرضا شيخی در قطع رحلی با شمارگان ۶۰۰۰ نسخه جلد سخت در ۶۶۷ صفحه و بهای ۱۲۰۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث صورت گرفته است.

به گزارش راوی: اين كتاب، گزيده ايی است مشتمل بر مهمترين مدخل های ميزان الحكمة كه همراه متن و ترجمه، ۶۸۴۸ حديث در ۴۱۹ عنوان اصلی و ۱۹۰۰ عنوان فرعی، گرداوری و منتشر شده است.
اين منتخب با واژه «ايثار»شروع می شود و به «يقين» پايان می پذيرد.

چاپ هفتم كتاب «منتخب ميزان الحكمة» تاليف آية الله محمدی ری شهری تلخيص سید حميد حسينی و ترجمه حميرضا شيخی در قطع رحلی با شمارگان ۶۰۰۰ نسخه جلد سخت در ۶۶۷ صفحه و بهای ۱۲۰۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث صورت گرفته است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :