خواب‌رفتگان!

عن مولانا امیر المومنین علیه السلام :اهل الدنیا کرَکبٍ یُساربهم و هم نیام [۱]

(( اهل دنیا سوارانی در خواب مانده اند که آنان را می رانند)) .
یکی از روش های تربیتی قرآن و اهل بیت علیهم السلام در تبیین مسائل معنوی استفاده از مَثَل است ، بیشترین استفاده مثل در رابطه با دنیا و اهل دنیاست که حکایت از اهمیت این مسئله دارد .
نکته قابل توجه این روایت ، این است که می خواهد به ما بفهماند شما هم جزء کاروانی هستید که خواب هستند ، لااقل تو بیدار شو.
در یک روایت دیگر داریم که می فرماید :
«ان اهل الدنیا کرکب بیناهم حلّوا اَن صاح بهم سایقهم فارتحلوا[۲]»
(( اهل دنیا مانند کاروانی هستند که هنوز بار نیفکنده ، ساربان بانگ رحیل را می زند )) .


[۱]نهج البلاغه، حکمت۶۴
[۲]نهج البلاغه، حکمت۴۳۵