جایگاه بسيجی در روایات - صفحه 21

۲۶.امام صادق عليه السلام :به راستى صاحب اين امر (امام زمان عليه السلام) ، يارانش براى او نگهدارى شده اند . اگر همه مردم نيز از بين بروند ، خداوند يارانش را به او مى رساند ، و آنان همان كسانى هستند كه خداى عز و جلفرموده: «و اگر اينان بدان (به اسلام) كفر ورزند ، بى گمان ، گروهى [ديگر] را بر آن گماريم كه كافر نباشند» و آنان همان كسانى هستند كه خداوند درباره آنان فرموده: «خداوند به زودى گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست مى دارد و آنان [نيز ]او را دوست دارند . [اينان] با مؤمنان ، مهربان و فروتن اند و با كافران سختگيرند» .

1 / 6

بسيجيان گمنام

۲۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :محبوب ترين بندگان نزد خداى تعالى، پرهيزگاران گمنام اند؛ همانان كه هرگاه غايب باشند، جوياى حالشان نمى شوند و وقتى حضور دارند، ناشناخته اند . آنان، پيشوايان هدايت اند و چراغهاى دانش.

۲۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بسا يك لا قباى ژنده پوشى كه كسى به او اعتنايى نكند؛ امّا اگر خدا را سوگند دهد، خداوند سوگندش را بپذيرد [و دعا يا نفرينش را مستجاب كند] .

۲۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آيا اهل بهشت را به شما نشناسانم؟! هر ناتوان مستضعفى كه اگر به خدا سوگند خورد ، خداوند سوگندش را تصديق مى كند. آيا اهل دوزخ را به شما معرّفى نكنم؟! هر درشتخوى مالدار خسيس فخرفروشِ گردنفرازى است .

صفحه از 23