بایسته های بسیج (1) - صفحه 7

2 / 1 ـ 4

دين شناسى

قرآن:

و مؤمنان را نسزد كه همگى رهسپار [ميدان جهاد] شوند . پس چرا از هر جمعيتى از آنان، گروهى كوچ نمى كنند تا دين پژوهى كنند و مردم خود را آن گاه كه به سوى آنها بازگشتند، هشدار دهند ، باشد كه پروا پيشه كنند.

بگو : اين، راه من است كه من و هر كس كه پيرو من است، با بصيرت و بينايى به سوى خدا دعوت مى كنيم؛ و خدا منزّه است و من از مشركان نيستم.

حديث:

۴۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر چيزى را تكيه گاهى است و تكيه گاه اين دين، فهم دقيق است .

۴۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مَثَل عابدى كه دين شناس نيست، همچون مَثَل كسى است كه شب ، [بنايى] مى سازد و روز، ويران مى كند.

۴۵.امام صادق عليه السلام :[اگر]حديثى را بفهمى ، بهتر است از آنكه هزار حديث ، [نفهميده ]نقل كنى .

2 / 1 ـ 5

همه سونگرى به دين

۴۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :تنها آن كس مى تواند براى [ يارى ] دين خداوند عز و جل قيام كند كه از همه سو به آن، احاطه داشته باشد .

صفحه از 44