بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 13

۱۶۱.امام على عليه السلام:بردبارى و وقار ، دو همزادند كه مولود بلندْ همّتى اند .

۱۶۲.امام سجّاد عليه السلام :[خدايا!] از شهادت دادن ، عادلانه ترينِ آن را و از عبادت، با نشاط ترينِ آن را.. . و از همّت ، عالى ترينِ آن را از تو مى خواهم.

2 / 3 ـ 6

مروت

۱۶۳.امام على عليه السلام:مردانگى، نامى است كه همه فضايل و محاسن را در بر مى گيرد.

۱۶۴.امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال درباره معناى جوانمردى ـ :حفظ دين و عزّت نفس و نرمش و مداومت بر نيكى و احسان و گزاردن حقوق و دوستى نمودن با مردم است.

2 / 3 ـ 7

شجاعت

قرآن:

[ پيامبران الهى ] همان كسانى هستند كه پيامهاى خدا را ابلاغ مى كنند و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند.

صفحه از 78