بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 35

2 / 3 ـ 19

انصاف

۲۱۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به ابن مسعود ـ :از جانب خود به مردم ، حق بده و با انصاف باش و نسبت به آنان ، خيرخواه و مهربان باش؛ زيرا اگر چنين بودى و خداوند بر مردم سرزمينى كه تو در آن به سر مى برى ، خشم گرفت و خواست بر آنان عذاب فرو فرستد، به تو نگاه مى كند وبه خاطر توبه آن مردم، رحم مى كند. خداى متعال مى فرمايد : «و پروردگار تو [هرگز] بر آن نبوده است كه شهرهايى را كه مردمش اصلاحگرند، به ستمى هلاك كند» .

۲۱۲.امام على عليه السلام :انصاف ، برترينِ فضايل است.

۲۱۳.امام على عليه السلام :مؤمن ، بر آن كه با او دشمنى مى ورزد ، ستم نمى كند و در راه آن كه دوستش دارد ، دست به گناه نمى زند .

۲۱۴.امام على عليه السلام:بزرگ ترين ثواب، ثواب انصاف و دادگرى است.

۲۱۵.امام على عليه السلام :نظام و رشته دين ، دو خصلت است : انصاف داشتن ، و يكسانى و يكرنگى با برادران.

۲۱۶.امام صادق عليه السلام :دعوت كردن برادران به رعايت انصاف، از انصاف به دور است.

صفحه از 78