حکمت‌های عقلی و علمی - صفحه 1

بخش يكم‏ : حكمت‏هاى عقلى و علمى‏

فصل يكم‏ : كمال و آثار خرد

1 / 1

ارزش خرد

الف - بخشش الهى‏

۱.الكافى‏- به نقل از ابو هاشم جعفرى - : در خدمت امام رضا عليه السلام بوديم و سخن از خِرد و ادب به ميان آورديم. امام عليه السلام فرمود: «اى ابو هاشم! خِرد، بخششى الهى است و ادب، امرى اكتسابى. پس هر كه در به دست آوردن ادب بكوشد، بر آن دست مى‏يابد و هر كه در به دست آوردن خِرد بكوشد، با اين كار جز بر نادانىِ خويش نمى‏افزايد».

ب - تدبير عقلى و تقدير الهى‏

۲.امام رضا عليه السلام : هر گاه خداوند اراده كارى را بكند ، خِردهاى بندگان را از آنها سلب مى‏كند و كارش را انجام مى‏دهد و اراده‏اش تحقّق مى‏يابد، و چون كارش را انجام داد ، خِرد هر صاحب خِردى را به او بر مى‏گردانَد، و آن شخص مى‏گويد: چه شد؟ چگونه چنين شد؟!

صفحه از 8