نکوهش ناسزاگویی به دنیا

عن النبی صلی الله علیه و آله :لا تَسُبّوُا الدنیا فنِعمَت مَطیّةُ المومن فعلیها یَبلُغُ الخیر و بها یَنجو مِن الشرّ انّه اذا قال العبد لَعَنَ الله الدنیا قالت الدنیا لعن الله اعصانا لِربّه. [۱]

(( به دنیا ناسزا نگوئید که دنیا نیکو مرکبی است برای شخص با ایمان زیرا با این مرکب مومن به خیر می رسد و از شر نجات پیدا می کند . به درستی وقتی انسان می گوید خدا دنیا را لعنت کند دنیا می گوید خدا لعنت کند هر یک از ما را که نا فرمان تر نسبت به پروردگارمان است . ))
چند نکته در این روایت نورانی قابل توجه است :
  1. دنیا در این روایت به معنای امکانات مادی برای زندگی است یعنی انسان بی جهت این امکانات و وسایل را لعن و نفرین نکند زیرا دنیا به این معنا نه مستحق مدح است و نه مستحق ذم .
  2. ناسزا گفتن به دنیا نکوهیده است .
  3. دنیا مَرکَب است یعنی چیزی که انسان سوار آن می شود ، دنیا هم وسیله ای است که انسان سوار آن می شود تا به مقصد برسد این انسان است که این مرکب را هدایت می کند . اگر درست هدایت کرد دنیا مزرعه بهشت می شود و اگر درست هدایت نکرد دنیا مزرعه جهنم و شر می گردد.
  4. دنیا هویت و شخصیت مستقل دارد لذا اگر کسی او را لعن کند به او می گوید هرکس از ما دوتا از پروردگارمان نافرمان تر است لعنت خدا بر او باد .


[۱] بحارالانوار، ج۷۴، ص۱۸۷