تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 3814
انحرافات دينی، زمينه ساز دلزدگی جوانان آگاه و متعهد شده است

انحرافات دينی، زمينه ساز دلزدگی جوانان آگاه و متعهد شده است

News

چهار شنبه 25/10/87

راوی: متأسفانه كسانی كه آشنايی بسيار محدودی با عرصه های معارف دينی دارند، تريبون های وسيعی در اختيار دارند و انحرافات وارد بر مراسم مذهبی از سوی آنان، زمينه ساز دلزدگی جوانان آگاه و متعهد شده است.

حجت الاسلام و المسلمين «كاظم قاضی زاده»، عضو هيئت علمی دانشكده علوم حديث در گفتگوی اختصاصی با راوی، مراسم مذهبی را از نظر ورود انحرافات دينی و توجه به حواشی و ظواهر آن تشريح كرد و گفت:«مراسم مذهبی از دو زاويه امكان آسيب پذيری دارد، اول از جهت ساختار و نحوه انجام آداب و رسومی كه در عرصه مراسم مذهبی جلوه پيدا می كند و ديگری محتوا و پيامی كه مراسم مذهبی در جهت تأمين آن محتوا شكل می گيرد».
استاد دانشكده علوم حديث، با بيان اينكه، تعظيم شعائر دينی و بزرگداشت حضرت ابا عبدالله الحسين(ع)، از هر دو جهت آسب پذير شده است، تصريح كرد: در طول تاريخ پيرايه هايی به مراسم عزاداری اضافه شده است كه می تواند آسيبی در جهت محتوای تعظيم شعائر دينی محسوب شود.
وی گفت:«آنچه از جهت محتوا در قالب مراسم عزاداری مطرح است، توجه به پيامهايی است كه در عزاداری ابا عبدالله الحسين(ع) بايد مورد توجه قرار گيرد كه متأسفانه بيش از اينكه هدف قيام ايشان، مورد توجه قرار گيرد، يك نوع نگاه عاطفی و احساسی به مراسم صورت می گيرد و افراد بيش از اينكه توجهشان به مجموعه ساز و كارهای انجام اين مراسم از سوی ابا عبدالله الحسين(ع) و اهداف طراحی شده حضرت باشد پيش از آن به عنوان يك حادثه دردناك و تأسف برانگيز ياد می شود.
حجت الاسلام «قاضی زاده» افزود: روشن است هر چيزی كه اقبال و توجه به آن بيشتر باشد زمينه سوء استفاده و فساد انگيزی در آن بيشتر فراهم می شود. از جهات ديگر هم معمولا اموری كه به نوعی عمومی است و همه افراد در مورد آن به نوعی شراكت پيدا می كنند و به نوعی اظهار نظر می كنند و تشريك مساعی دارند،زمينه انحراف بيشتری خواهد داشت، همچنين به جهت سوءاستفاده بعضی از مغرضان، زمينه آسيب پذيری در زمينه مراسم مذهبی و اموری كه به مباحث دينی مربوط می شود بيشتر است.
وی حضور عالمان آگاه دينی در جامعه را ضرورتی اجتناب ناپذير برشمرد و گفت: در اين صورت از آسيبهای ساختاری و آسيبهای محتوايی جلوگيری می شود.
استاد دانشكده علوم حديث گفت: اگر ما بخواهيم آسيبها را از عرصه های ساختاری و محتوايی نهضت حضرت ابا عبدالله الحسين(ع) بر طرف كنيم بايد بيش از كسانی كه جنبه های احساسی را ترويج می كنند، به كسانی ميدان دهيم كه جنبه های عقلانی را در نهضت امام حسين(ع) بازگو می كنند. كسانی كه عالمان متعهد هستند و حضور آنها می تواند آسيبها را به حداقل برساند.
حجت الاسلام«قاضی زاده» با بيان اينكه، افرادی مانند مرحوم شهيد مطهری كمتر مورد توجه امروزه مردم قرار می گيرد تصريح كرد، هم وظيفه مردم و هم وظيفه متوليان مراسم عزاداری است كه به بخش تبيين دقيق و صحيح معارف دينی به مراسم و محافل مذهبی بها دهند.
وی گفت: مردم بايد از متوليان مراسم بخواهند به دنبال ارائه معارف ناب اسلامی از طريق مجالس اسلامی باشند.
عضو هيئت علمی دانشكده علوم حديث با بيان اينكه، بعضی از جلوه های عزاداری ما به عنوان مظهر غير عقلانی بودن شيعه در پايگاه های ضد شيعی و ضد اسلامی طرح می شود ياداور شد، دشمنان قسم خورده اسلام و شيعه، شيعه را به عنوان گروه غير عقلانی معرفی می كنند در حالی كه در قرآن كريم و در آموزه های معصومين تأكيدهای بسيار زيادی به عقلانيت شده است و متأسفانه انحرافها و خرافات زمينه ساز دلزدگی جوانان آگاه و متعهد شده است.
حجت الاسلام«قاضی زاده» با اشاره به رواج انحرافات، تصريح كرد: بيش از اينكه بخواهيم در مورد اصل معرفت قيام امام حسين (ع) و فضيلت عزاداری صحبت كنيم بايد نسبت به وجود خرافات و انحرافات در عرصه های معنوی و ساختاری قيام امام حسين (ع)سخن گفت، متأسفانه كسانی هم كه تريبونهای وسيعی را در دست دارند پيش از اينكه به دنبال طرح اين مسائل و جلوگيری از حضور خرافات در مجموعه معارف مربوط به عزاداری باشند به دنبال اهداف ديگری هستند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :