گفتگو با حضرات آيات آصفي و حكيم - صفحه 5

گفتگو باحضرات آيات محمدمهدى آصفى و سيدمحمدباقر حكيم ۱

1- علوم حديث: با سپاس از فرصتى كه در اختيار ما گذاشتيد، لطفاً توضيح كوتاهى درباره حديث غدير و جايگاه آن بيان بفرماييد.

آية اللّه آصفى: در اسلام بعد از اصل توحيد، اصل ولايت مهمترين اصل است و رسالت (دومين اصل ) به يك معنا در همين اصل مندرج است.قرآن درباره ولايت مى گويد: «انما وليكم الله و رسوله» (مائده، 55) و ولايت رسول الله(ص) بر مؤمنان را همان اطاعت از او مى داند و به آن تصريح مى كند: «اطيعواالله و اطيعواالرسول»(تغابن،12) .به نظر ما امامتى كه خداوند به حضرت ابراهيم(ع) بعد از ابتلاى وى به كلمات(واذا ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات) و موفقيّت آن حضرت در اين كلمات داد(فاتمّهنّ) همان ولايت امّت است كه تكميل كننده امر رسالت است (قال انّى جاعلك للناس اماماً ـ بقره،124 ).
ولايت دو بعد دارد: يكى رابطه ولايت با مردم و دوم رابطه مردم با ولايت. بعد اوّل آن، همان اصل حاكميت و اولويّت است كه قرآن به آن اشاره ميكند: «النبىّ أولى بالمؤمنين من انفسهم»(احزاب،6) ؛ «انما وليكم الله و رسوله والذين

1.اين گفتگو به صورت كتبى انجام گرفته است.

صفحه از 36