ترجیح آخرت بر دنیا

عن النبی صلی اله علیه و آله:مَن آثَرَ الدنیا علی الاخرة حُرِمَهُما جمیعاً و مَن آثر الاخرة علی الدنیا اصابَهما جمیعاً [۱]

(( هر کس دنیا را بر آخرت ترجیح دهد از هر دوی آن ها محروم می شود و هر کس آخرت را بر دنیا ترجیح دهد به هر دوی آن ها دست می یابد )) .
می فرماید : اگر کسی در تعارض میان دنیا و آخرت دنیا را انتخاب کرد نه به دنیا می رسد نه به آخرت اما اگر کسی امر آخرت را انتخاب کرد و گفت من منفعت آخرتی را بر دنیا ترجیح می دهم به هر دو می رسد .
چند نکته در این روایت نورانی قابل توجه است :
  • این روایت ریشه در آیه ۱۳۴ سوره نساء دارد که می فرماید :« مَن کان یُریدُ ثواب الدنیا فعند الله ثوابُ الدنیا و الاخره »
هرکه ثواب و نعمت دنیا را طالب است از خدا بخواهد که ثواب دنیا و آخرت هر دو نزد خدا است .
  • اسلام دین دنیا و آخرت است یعنی اگر کسی به آن عمل کرد هم دنیای او تامین می شود و هم منافع اخروی او تأمین می شود .
  • راه صحیح تأمین منافع دنیوی هم آخرت طلبی و اطاعت از خداوند است .« مَن کان یرید حرثَ الاخره نزد له فی حرثه »
اگر کسی آخرت را بخواهد ما آخرت را به او می دهیم و چیزی هم افزون از آخرت به او می دهیم که همان دنیاست .


[۱] دنیا و آخرت، ج۱، ص۱۸۶