قلب سلیم

عن الصادق علیه السلام :القلب حَرَمُ الله فلا تُسکِن حَرَمَ الله غیرَ الله [۱]

« دل حرم خداست پس در حرم خدا جز خدا را جای مده »
چند نکته در این روایت شریفه قابل توجه است :
۱-قلب انسان می تواند جایگاه تجّلی انوار جلال و جمال حضرت حق باشد .
۲-ظرفیت دل انسان نامحدود است چرا که خداوند نامحدود است .
۳-هر دلی نمی تواند ، حرم و جایگاه خدا باشد ، قلبی می تواند جای خدا باشد که سالم باشد و غیر خدا در آن نباشد در روایتی از امام صادق علیه السلام درباره این آیه پرسیده شد «اِلاّ مَن اتی الله بقلبٍ سلیم» حضرت فرمودند : «القَلبُ السلیم الذی یلقی ربَّه و لیس فیه احدٌ سِواهُ»[۲]
یعنی قلب سلیم آن قلبی است که خدا را ملاقات کند و هیچ چیزی غیر از خدا در آن نیست .
۴- تلاش کنیم دلبستگی ها را کم کنیم مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب طاقدیس می گوید :
خلوت دل چون همایون خلوتی است           خلوت سلطان صاحب حشمتی است
هر گدایی را در آنجا ره مده                        خاروخس در مسند سلطان منه
یعنی در جایگاه خدا که قلب است کسی جز او که بی نیاز است را ، راه نده .


[۱] جامع الاخبار، ص۵۱۸.
[۲] الکافی، ج۲، ص۱۶، حکمت۵.