احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي» - صفحه 203

احاديثى در فضيلت امام على(ع)؛ برگزيده از «المقصدالأقصى فى ترجمةالمستقصى»

ابوالفضل حافظيان

مقدمه

محبّت و ارادت به اهل بيت(ع) اختصاص به شيعيان ندارد و در ميان اهل سنّت ـ در كنار افراد قليلى كه خلافت امام على(ع) را از اساس مشروع نمى دانستند ـ كسانى اصرار داشتند احاديث فضايل امام على(ع) و ساير اهل بيت(ع) را منتشر سازند. چنين كسانى در كتب رجالى متقدم اهل سنّت با عبارت«فيه تشيع» توصيف شده اند و به دليل نقل روايات فضايل اهل بيت(ع) مورد انتقاد قرا گرفته اند. تعداد كتب و رسايلى كه غير شيعه در فضايل امامان معصوم(ع) نگاشته اند، بسيار است. مرحوم علامه سيّد عبدالعزيز طباطبائى در كتاب«اهل البيت فى المكتبة العربيه» بيش از هشتصد كتاب و رساله از اين نوع را كه فقط به زبان عربى نگارش يافته، معرّفى نموده اند و در مقدمه كتاب آورده اند:
فهرست ما شامل كتابهاى عربى است و ذكرى از كتب فارسى و اردو و تركى و ساير لغات به ميان نياورديم و نيز از ذكر ديوانهاى اشعار وقصايدى كه در مدح و منقبت معصومان(ع) سروده شده خوددارى نموديم چرا كه ذكر آنها به چند جلد فهرست بالغ مى شود، و اين همه در حالى است كه در طول قرون گذشته به جهت

صفحه از 209