مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا(ع)
جستجو در Lib.ir

ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا(ع)

مجموعه مقالات مستقل از پژوهشگران مختلف در خصوص ابعاد مختلف زندگی و آموزه‌های امام رضا علیه السلام که به سفارش بنیاد امام رضا علیه السلام توسط مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) و با نظارت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گردآوری شده است.

مجموعه مقالات مستقل از پژوهشگران مختلف  در خصوص ابعاد مختلف زندگی و آموزه‌های امام رضا علیه السلام که به سفارش بنیاد امام رضا علیه السلام توسط مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) و با نظارت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گردآوری شده است.
مقالاتی مستقل از پژوهشگران مختلف در موضوعات گوناگون است که در چارچوب طرحی نظام يافته در راستای استفاده از تعاليم والای رضوی در مسير کاربرد عملی از آموزه‌های آن حضرت در ابعاد مختلف زندگی در یک مجموعه فراهم آمده است.

اين کتاب جلد اول از مجموعه مقالات جشنواره بين‌المللي امام رضا عليه‌السلام مي‌باشد که فصول ۱ تا ۱۲ آن را در بر گرفته است.

بخش های کتاب:
بخش اول: زندگی و شخصیت امام رضا(ع)
بخش دوم: حیات اجتماعی و فرهنگی امام رضا(ع)
بخش سوم: علوم و معارف در آموزه‌های امام رضا(ع)
بخش چهارم: امام رضا (ع)، گفتمان عصر و ادبیات ماندگار شیعه

فهرست مطالب جلد اول:
بخش اول: زندگی و شخصیت امام رضا(ع)
فصل ۱. گذری بر زندگی امام رضا(ع) / صادق سجادی
فصل ۲. نیم‌نگاهی به راویان امام رضا(ع) / رحمان ستایش
فصل ۳. جایگاه امام رضا(ع) در ادبیات / سید محمدهادی گرامی

بخش دوم: حیات اجتماعی و فرهنگی امام رضا(ع)
فصل ۴. اندیشه سیاسی در تعالیم امام رضا(ع) / احمد پاکتچی
فصل ۵. جایگاه امت واحده در آموزه‌های امام رضا(ع) / احمد پاکتچی
فصل ۶. امام رضا(ع) و جریان‌های داخلی امامیه / یحیی میرحسینی
فصل ۷. سیری در منظومه تربیتی-اخلاقی امام رضا(ع) / مصطفی فقیه اسفندیاری
فصل ۸. ادیان دیگر با رویکردی رضوی / فرامرز حاج منوچهری

بخش سوم: علوم و معارف در آموزه‌های امام رضا(ع)
فصل ۹. جایگاه امام رضا(ع) در علوم قرآنی و تفسیر / عباس مصلائی‌پور
فصل ۱۰. کوشش‌های امام رضا(ع) در بسط حدیث و علوم آن / مهدی ایزدی
فصل ۱۱. پزشکی دین‌مدار در منظر رضوی / فرامرز حاج منوچهری
فصل ۱۲. رمز و رمزپردازی، در کلام امام علی بن موسی‌الرضا (ع) / شهرام خداوردیان

فهرست مطالب جلد دوم:
ادامه بخش سوم: علوم و معارف در آموزه های امام رضا(ع)
فصل ۱۳: امام ضا، کلام و مسائل کلامی عصر/ حسین هوشنگی
فصل ۱۴: امام رضا(ع) و مسائل اصول فقه/ احمد پاکتچی
فصل ۱۵: امام رضا(ع) و دانش فقه/ احمد پاکتچی
فصل ۱۶: معرفت شناسی فضیلت: فضیلت ها و رذیلت های معرفتی در روایات رضوی/ رضا اکبری
فصل ۱۷: اخلاق و نظام اخلاقی در مکتب علی بن موسی الرضا(ع)/ مهدی سپهری
بخش چهارم: امام رضا (ع)، گفتمان عصر و ادبیات ماندگار شیعه
فصل ۱۸: امام رضا(ع) و گفتمان امامت: تحلیل گفتمانی/ حسن بشیر
فصل ۱۹:امام رضا(ع) و جریان تصوف و عرفان/ علی شرف امامی
فصل ۲۰:تعامل امام رضا(ع) با مهم ترین جریان های فکری-کلامی غیرشیعی/ یحیی میرحسینی
فصل ۲۱: امام رضا(ع) در میراث زیدیه/ یحیی میرحسینی
فصل ۲۲: مناسبات دوسویه ی امام رضا(ع) و جریانهای زیدیه/ یحیی میرحسینی
فصل ۲۳: امام رضا(ع) و پدیده استناد و ارجاع/ احمد پاکتچی
فصل ۲۴: ارزیابی آثار منتسب به امام رضا(ع)/ فرامرز حاج منوچهری
فصل ۲۵: گزارش تاریخی-گونه شناختی از آثار دوره های متأخر پیرامون امام رضا(ع)/ فرامرز حاج منوچهری