دوشنبه 1392/9/4
مدت: 26 دقیقه

راهكارهاي تشخيص حديث صحيح - بيان مفهوم رد علم ()

مرواریدهای ساختگی (23)

«مرواریدهای ساختگی» مجموعه درس‌هایی پیرامون احادیث ساختگی است که توسط حجة الاسلام و المسلمین استاد مسعودی ایراد و از رادیو معارف منتشر شده است.
يكي از مباحث مهم دانش حديث بحث پديده جعل حديث و اسرائيليات است كه به بحث چگونگي پيدايش و انگيزه هاي جعل حديث و تاثير آن بر منابع حديثي شيعه و سني و همچنين ملاك هاي نقد حديث مي پردازد.
در اين برنامه مباحثي از قبيل: معنا و مفهوم احاديث موضوعه(جعلي)، تاريخچه احاديث موضوعه و زمينه هاي پيدايش آن، آشنايي با سازندگان روايات ساختگي، بررسي شيوه ها و قالب هاي وضع (جعل) حديث، و در نهایت بحث اثبات اتقان و اعتبار منابع مهم و اصلي حديث شيعه مطرح مي شود.

  • مرواریدهای ساختگی (23) (دانلود)