تاريخ : چهارشنبه 1393/12/6
کد خبر: 39044
فراز و نشیب‌های تاریخ حدیث شیعه

فراز و نشیب‌های تاریخ حدیث شیعه

«تاریخ حدیث شیعه در ماوراء النهر و بلخ» دفتر اول از مجموعه کتاب‌های «تاریخ حدیث خراسان» است که به قلم حجت السلام و المسلمین مهدی غلامعلی به رشته‌ تحریر در آمده است.

بررسی چگونگی شکل گیری حدیث شیعه و همچنین بازشناسی فراز و نشیب‌های آن در گذر زمان، بسیاری از پرسش‌ها و نقاط تاریک اندیشه شیعی، جهت گیری‌ها و دسته بندی‌ها را روشن می‌کند. نگاه تاریخی به حدیث، آثار حدیثی امروز را به میراث کهن پیوند می‌زند و به هم پیوستگی جریان حدیث شیعه را نشان می‌دهد.

یکی از مناطقی که در تاریخ حدیث نقش برجسته ای دارد، منطقه‌ی خراسان است که عواملی همچون: وسعت خراسان بزرگ در پیش از سده‌ی پنجم، بروز تمدن‌های مهم و حکومت‌های گوناگون در این منطقه و نیز مرکزیت علمی داشتن آن برای جهان اسلام در چند سده، این منطقه را به یکی از قطب‌های مهم علمی و حدیثی تبدیل کرده بود.

«تاریخ حدیث شیعه در ماوراء النهر و بلخ» دفتر اول از مجموعه کتاب‌های «تاریخ حدیث خراسان» است که به قلم حجت السلام و المسلمین مهدی غلامعلی به رشته‌ی تحریر در آمده است.

این کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

بخش اول: حدیث شیعه در ماوراء النهر

بخش دوم: حدیث شیعه در بلخ

که هر بخش در فصل‌های مختلف به بررسی تاریخ شیعه در سده‌های گوناگون می‌پردازد. در بخش نخست فصل اول به تشریح جغرافیای ماوراء النهر، فصل دوم به محدثان ماوراء النهر و فصل سوم به نقش ماوراء النهر در نشر حدیث شیعه تا سده پنجم می‌پردازد.

در بخش دوم نیز سه فصل وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: جغرافیای بلخ، محدثان بلخ و نقش بلخ در نشر حدیث شیعه.

گروه تاریخ و مصطلحات پژوهشکده علوم و معارف حدیث، «تاریخ حدیث شیعه در ماوراء النهر و بلخ» را  تدوین و در سازمان چاپ و نشر موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث به چاپ رسانده است.

این کتاب ۳۵۵ صفحه‌ای در قطع وزیری و با قیمت ۱۴هزار و۵۰۰ تومان عرضه شده است.

علاﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮای تهیه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داﺋﻤﯽ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ واﻗﻊ در ﻗﻢ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ، ﭘﻼک ۱۲۵ ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺷﺮان طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ ﭘﻼک ۲۹ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ یا با شماره های ۰۲۵۳۷۷۴۰۵۲۳ و ۰۲۱۵۵۹۵۲۸۶۲ تماس بگیرند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :