تفاوت «ثارالله» و «ابن‌ الله»

پرسش :

مفهوم تعبیر "ثاراللّه" در زیارات امام حسین(ع) چیست و چه تفاوتی با تعبیر "پسر خدا" برای حضرت عیسی(ع) دارد؟پاسخ :

«ثار» در اصل «ثأر» بوده و همزه به الف تخفیف یافته است. این واژه مصدر و به معنای انتقام و خونخواهی کردن است. گاهی مصدر در معنای اسم مفعولی به کار می رود که در اینجا به همین صورت به کار رفته است. «ثار الله» یعنی خونخواهی شده ی خدا. به عبارت دیگر یعنی کسی که خداوند از او خونخواهی کرده است. بنابراین به معنای «خون خدا» نیست تا شباهتی با «پسر خدا» داشته باشد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :