مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : دادنامه حضرت زهرا(س)
پديدآورنده : علی احمدی میانجی
جستجو در Lib.ir

دادنامه حضرت زهرا(س)

سخن آن كه اين رسالۀ مختصر و متواضانه‌اى است كه آن را «زدودن شبهه از حديث باب» ناميده‌ام. انگيزه‌اى كه مرا به نوشتن آن واداشت، اين بود كه در كتابى از آنِ علاّمه محقق كاشف الغطاء رحمة اللّٰه عليه خواندم كه در آن، حديث آتش زدن خانه و ميان در و ديوار ماندن پاره تن پيامبر صلّى اللّٰه عليه وآله را بعيد شمرده بود.

داد نامه حضرت زهرا (س)
نویسنده:احمدی میانجی، علی
محقق:یوسفی، ابراهیم
ناشر:[بی نا]
محل نشر:قم

فهرست مطالب:
پیش گفتار
فصل اول حب علی
بخش دوم دشمنان علی
فصل سوم حمله به خانه
فصل چهارم کتک زدن زهرا واسقاط جنین او
فصل پنجم ماجراهای اهل بیت از زبان پیامبر
فصل ششم سخن علامه عسکری
فصل هفتم گفتمان‌های ایینی
فهرست اعلام

بخشی از مقدمه:
انگيزه‌اى كه مرا به نوشتن آن واداشت، اين بود كه در كتابى از آنِ علاّمه محقق كاشف الغطاء رحمة اللّٰه عليه خواندم كه در آن، حديث آتش زدن خانه و ميان در و ديوار ماندن پاره تن پيامبر صلّى اللّٰه عليه وآله را بعيد شمرده بود.
بعداً هم زمانى از برخى علماى محقّق شنيدم كه در اين مورد ترديدهائى ابراز مى‌كرد و اين مايه شگفتى من شد، به ويژه آن كه اولّى حتّى معتقد بود كه اين موضوع خيلى بعيد است، زيرا آن افرادى كه حكومت را در دست گرفتند، در برابر صحابه‌هاى بزرگ ، جليل القدر و بزرگ وارى قرار داشتند و آنان (به تعبير قرآن) بين خود مهربان، امّابركافران سخت گير بودند. دراين صورت، چنين كارى چه گونه ممكن است در حالى كه صحابيان (رضى اللّٰه عنهم) باشكوه وقدرت، داراى نيرو و سلاح وقابليّت دفاع، در صحنه بودند.
امّا دومين شخص فقط استدلال مى‌كرد كه دلائل در اين باره ضعيف‌اند يا (آن كه اين قضيّه) دليل تاريخى ندارد.
اين موضوع انگيزه‌اى براى من شد و وادارم كرد كه تصميم گرفته و عزم سازم تا در كتاب‌هاى حديث و تاريخ گشته و در آثار جست و جو كنم. هر چند كه يافتن دلائل قانع كننده در كتاب‌هاى (اهل) سنّت سخت و دشوار است، به دو دليل:
نخست آن كه توش و توان من اندك بوده و دانش و آگاهيم ناچيز است. دوم آن كه آنان در محو آثار و اخبار دالّ بر نقاط ضعف صحابه مخصوصاً شيخين و اعوان و انصارشان واقعاً كوشا بوده‌اند و حتّى هركس را كه كاستى آنان را نقل كرده يا فضائل اهل بيت عليهم السّلام را نوشته است، مورد جرح و طعن قرار داده‌اند.